Stege till hög skorsten?

Vi renoverar tak och skorsten på vår bagarstuga med ugn och murstock från 1890. Eftersom skorstenen är så hög behövs stege för att överbeslag, svep, glidgjutning ska kunna göras men sedan också för sotningens skull. Vi undrar nu om det finns godkända men fina alternativ för hur stegen kan se ut? Bifogar bild på vårt tak/skorsten och annat exempel på hur det skulle kunna se ut med stege (vilket vi tycker ser ut att bli alldeles för iögonfallande).

Svar:

Det finns olika lösningar, allt från lösa stegar till avancerat mekano som man kan se på din exempelbild. En sådan installation skulle förvanska byggnadens kulturhistoriska värden och med det som bakgrund brukar man kunna diskutera sig fram till en godkänd lösning med en erfaren sotare. Dina länsombud kanske kan ge tips på en bra skorstensfejare?