Statts annex m fl, Hudiksvall

Län:Gävleborg
Ort: Hudiksvall
Datum: 07-12-2016

Den planerade framdragningen av ett dubbelspår genom Hudiksvall hotar en rad kulturhistoriskt intressanta byggnader, som t ex Stadshotellets annex och gamla Folkets Hus. Vi har därför idag den 7 dec 2016 valt att placera dem på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista över hotade kulturmiljöer. / PS

Uppdateringar

07-02-2019
Frågan om dubbelspår kan beröra en lång rad byggnader i Hudiksvalls centrum. Museet hade ärendet på remiss, 2017, och efter det valde Trafikverket att göra ett omtag. Frågan är fortfarande inte avgjord.

Externa länkar

Fler byggnader måste rivas när Hudiksvall väljer dubbelspår genom stan | Hela Hälsningland 1 juli 2016
Dubbelspår genom Hudiksvall kan innebära rivning av kulturhuset | Hela Hälsningland 5 november 2015