Stationshuset i Öxnered

Län: Västra Götaland
Ort: Vänersborg
Datum: 26-02-2014

Rivningshot. Trafikverket har beslutat att riva stationshuset i Öxnered. Anledningen – det står för nära järnvägsanläggningen. Stationen uppfördes i slutet av 1800-talet. Nu riskerar ytterligare en del av järnvägshistorien att gå i graven.

Uppdateringar

10 nov 2020
Trafikverket har nu upprättat ett kulturmiljöunderlag för Öxnereds station, och en renovering planeras att genomföras 2021.

15 april 2018
Beskrivning: Öxnereds station och det intilliggande gamla järnvägshotellet är åter rivningshotade. Trafikverket vill riva trots att kommunen är beredd att upprätta detaljplan som möjliggör en försäljning. De överger därmed den överenskommelse som kom till 2014 och som möjliggjorde ett bevarande. Detta trots att Trafikverket nu ihop med 9 andra myndigheter har fått tydliga uppdrag från Regeringen att upprätta en strategi för hur man skall ta hand om sina kulturmiljöer.

20 okt 2014
Byggnadsnämnden har beslutat att meddela positivt planbesked om en ny detaljplan för Öxnereds stationshus. Detta innebär att Trafikverket nu kan annonsera ut den till försäljning. I detaljplanen ska det utredas vad fastigheten är lämplig att användas till.

Externa länkar
”Vi har beslutat att riva”