Stationshuset i Öxnered

Län: Västra Götaland
Ort: Vänersborg
Datum: 26-02-2014

Rivningshot. Trafikverket har beslutat att riva stationshuset i Öxnered. Anledningen – det står för nära järnvägsanläggningen. Stationen uppfördes i slutet av 1800-talet. Nu riskerar ytterligare en del av järnvägshistorien att gå i graven.

Uppdateringar
20-10-2014
Byggnadsnämnden har beslutat att meddela positivt planbesked om en ny detaljplan för Öxnereds stationshus. Detta innebär att Trafikverket nu kan annonsera ut den till försäljning. I detaljplanen ska det utredas vad fastigheten är lämplig att användas till.
15-04-2018
Beskrivning: Öxnereds station och det intilliggande gamla järnvägshotellet är åter rivningshotade. Trafikverket vill riva trots att kommunen är beredd att upprätta detaljplan som möjliggör en försäljning. De överger därmed den överenskommelse som kom till 2014 och som möjliggjorde ett bevarande. Detta trots att Trafikverket nu ihop med 9 andra myndigheter har fått tydliga uppdrag från Regeringen att upprätta en strategi för hur man skall ta hand om sina kulturmiljöer.

Externa länkar
“Vi har beslutat att riva” 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler