Stående timmer

Jag söker information om en stuga uppförd med ”stående timmer” (dubbla 3-tums virke).
Stugan har bottenstock nedtagen 1797-1798 enligt dendrokronologisk undersökning 27/10 2012
Vilken är principen för stommen?
Jag har hört att det användes i byggnation inom militären och i Finland.
Gärna förslag på litteratur – forskning.

Svar:

På beskrivningen låter det som en typ av resvirkeskonstruktion som introducerades på 1700-talet men blev vanligare först under 1800-talet.  Principen bygger på våningshöga timmerstockar som står lådrätt på horisontella syllband med dito ringband mellan våningarna och hammarband under taket. Konstruktionen är inte lika hållbar som liggtimmer men ger möjlighet till friare fasadkomposition och väggskivorna kunde prefabriceras med sammanhållande dymlingar, laxningar och järnbeslag. Ofta återanvändes timmer eftersom det var torrt och inte krympte. Läs mer på bland annat Stockholms länsmuseums hemsida och Kulturmiljo-vard.se.

Tekniken utvecklades för fortifikationsändamål bland annat av Fredrik Blom med flyttbara byggnader som hölls ihop av gängade bultar i hörnen. Till exempel är Rosendals slott i Stockholm uppförd på detta sätt. En kort beskrivning finns i skriften Träbyggnadskonst och dess plats i ett hållbart samhälle.