Stadshotellet i Enköping

Län: Uppsala
Ort: Enköping
Datum: 19-11-2008

Stadshotellet i Enköping är en av två karaktärsbyggnader i staden. Byggnaden har stått utan underhåll under den långa tvisten om rivning eller bevarande. Länsstyrelsen önskade hösten 2009 att en miljökonsekvensbeskrivning skulle upprättas i detaljplaneärendet. Kommunfullmäktige röstade för ett planförslag som medgav rivning. Läs mer i Bengt Svenssons artikel i BK nr 2, 2005 och ny artikel i nr 3, 2009, samt reportage i ABC-nytt. Än står huset. (Länkar nedan).

Uppdateringar
10-02-2010
Stadshotellet i Enköping rivs! Läs mer i Uppsala Nya Tidning och på föreningens blogg. (Länkar nedan).

Externa länkar
Artikel i BK nr 2, 2005
ABC-nytt
Uppsala Nya Tidning
Rivningen av Enköpings Stadshotell. Ett lågvattenmärke i det svenska stadsbyggandet | Byggnadsvårdsnytt 4 feb 2010