Spikhål i gammalt brädgolv

Vi tvingades lyfta våra gamla brädgolv för att göra rent under pga. allergiska reaktioner. Vårt hus är byggt under mitten av 1800-talet i schweizerstil. Golven är ursprungliga och behandlade med tidstypisk brun fernissa. När golvtiljorna lyftes blev det många, ganska stora hål efter de gamla handsmidda spikarna. Kan man på något sätt fylla igen eller laga dessa hål, eller är det bättre att låta det vara? På vissa ställen behöver också fernissan bättras. Är det rätt att använda linoljefernissa blandat med järnoxidbrunt?

Svar:

Att fylla igen spikhål görs egentligen bäst och lättast med lite trälim och plugg, helst då furuplugg då det är ett furugolv. Man kan tälja en bit trä som man sen spikar ner och sågar av, eventuellt putsar med lite sandpapper för sista finish. Skall ändå golvet fernissas helt eller delvis så kommer dessa mer eller mindre försvinna helt i behandlingen.
Man kan förstås också använda en pluggborr om man har tillgång till det, då får man ju fibrerna i pluggarna åt samma håll som golvet ligger, men det är inte säkert att det blir bättre ändå.
Ett tredje alternativ är att fylla igen med spackel, då förslagsvis Ages spackel som är lättarbetat och inte sjunker ner så mycket ( kan dock behövas två spacklingar) men det är vattenlösligt så då måste spacklet förseglas antingen med fernissa eller shellack.
Angående fernissan brukar ett standardrecept på gammal hederlig brunpigmenterad fernissa vara 10 % järnoxidbrun, torrpigment som du köper hos din färgbutik och blandar direkt i fernissan.
Frågan är besvarad av Anton Björklund