Spännpapp i vinklarna i snedtak

Finns det nåt annat sätt att sätta makuleringspapper i vinklarna i snedtaket? De hade gjort det tidigare i alla fall. Okej på rakt som första bilden visar. Men inte på sned som andra bilden visar.

Svar:

Torremsan sätter man över spikraden för att klistret inte skall smita åt runt spikskallarna så att de syns. I hörn kan man inte sätta spikraden in mot hörnet eftersom då torremsan hamnar i vinkeln och ”spänner ut”. För att få rum med torremsa och klisterremsa på ömse sidor om vinkeln måste spikraden sättas en bit in på ömse sidor om vinkeln. Därefter sätter man en klisterremsa i vinkeln.