Byggnadsvårdsspanarna i Mariestad del ett

 

 

Under Byggnadsvårdens konvent genomfördes programpunkten SPANARNA där tre inbjudna personer, under ledning av Björn Ohlén identifierade aktuella trender inom byggnadsvården. Efter ett inledande tomprat om vädret och firandet av den aktuella skolmjölkens dag fick varje spanare 8 minuter på sig att identifiera en trend, belägga den med tre bevis och göra en utsaga om framtiden.

Margareta Hallin – ordförande Svenska Byggnadsvårdsföreningen är först ut med sina spaningar. Hon har precis intervjuat 30-40 medlemmar om deras syn på byggnadsvård och föreningen och kunde konstatera att:

 • Byggnadsvård förknippas inte med timring, linoljefärg och gamla hus utan all bebyggelse, hållbar livsstil och cirkulär ekonomi.
 • Sociala medier kan inte ersätta en tryckt tidning. Webben kan inte ersätta fysiska möten. Men många upplever en hård och elitistisk ton i många byggnadsvårdsforum på nätet.
 • Tillfälliga nätverk på sociala medier räcker inte för att skapa verklig förändring. Då krävs organisering och föreningar.

Margareta såg en ljus framtid där:

 • Nästa generation inom byggnadsvården tar en större roll i samhällsutvecklingen.
 • Byggnadskultur kommer att finnas kvar som tidning och konventet kommer att samla sektorn även i framtiden.
 • Föreningslivets död är betydligt överdriven. I framtiden kommer vi att organisera oss än mer för att skapa förändring.

 

 

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
  Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
Inget evenemang hittades!