fbpx

Solpaneler på äldre hus?

Jag har ett sekelskifteshus i två plan med ca 300 kvadratmeters boyta.. Gul linoljefärgsmålad fasad med panel som växlar mellan stående och liggande. Tak i svart bandplåt. Fönster som delvis är original med innanfönster. Andra bytta till kopplade med samma exteriöra utseende. Hur ska man ställa sig till att lägga svarta solpaneler på södersidans tak. Jag upplever det som en svår balansgång mellan ekonomi, miljökrav och byggnadsvård (bevarande). Eftersom man inte gör någon åverkan på taket är det lätt att återställa. Uppvärmning med bergvärmepump.

Svar:

Det finns nog inget allmängiltigt svar på denna fråga – vad kostar uppvärmningen idag och hur mycket är skönheten värd? Man kan ju göra en kalkyl på hur länge det tar att räkna hem investeringen och hur lång livslängd anläggningen har. Sen kan man ställa det mot investeringskostnad och energibesparing för andra energiåtgärder och försöka väga in de mjuka värdena. Läs Energiboken som redogör för hur man kan energieffektivisera utan att förlora själen i sitt hus.

Kolla gärna med kommunen om möjligheter och begränsningar, tex bidrag eller kulturskydd i detaljplan. Om anläggningen bedöms skada husets utseende och kulturhistoriska värden kanske det finns garage eller andra tak på fastigheten som är mindre känsliga?

Just nu går ju utvecklingen ganska fort och många tror att vi har mer estetiska varianter av solpaneler inom några år. Redan nu finns produkter som liknar bandtäckta plåttak men priserna skiljer sig fortfarande. Rådgör med kommunens Energirådgivare och Kommunantikvarie, kanske skall du avvakta några år och göra andra åtgärder under tiden?

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler