fbpx

Solignum färg

Vi har tagit del av anteckningar kring tidigare renoveringar av vårt nyköpta timmerhus. Där står att det är målat med Solignum färg vid några tillfällen under 50-70-talet. Vi har försökt leta info men hittar inte så mycket mer än att det verkar giftigt och förbjöds senare.

Är det på fasad denna typ av färg brukade användas? Kan det såhär långt senare skapa problem för oss, och är det något vi kan göra för att förebygga? Några erfarenheter av detta?

Svar:

Solignum var ett av flera mer eller mindre giftiga träskyddsmedel som användes under senare halvan av 1900-talet för att förhindra röt- och insektsangrepp på fasader, altaner, staket och dylikt. Pentaklorfenol som spred dioxiner i miljön var en vanligt förekommande kemikalie i träskyddsmedel men det är svårt att säga hur aktivt eventuellt kvarvarande medel är idag. Solignum används inte längre i Sverige och en liten fördel kan vara att er fasad är lite mer motståndskraftig mot röt- och insektsangrepp. Det är bra att ni har dokumenterat detta och att informationen sparas till kommande husägare. Den dagen då fasaden behöver bytas bör virket lämnas till avfallshantering för giftigt avfall för att undvika risker. Vid eventuellt underhåll med skrapning och slipning bör avfall samlas upp, märkas och lämnas till avfallsanläggning. Man bör också skydda sig med andningsmask, handskar och överdragskläder för att vara på säkra sidan. Därutöver behöver man normalt inte ta särskild hänsyn och målning kan ske som brukligt. Odling av köksväxter bör dock inte ske längs fasaden.

keyboard_arrow_up