fbpx

Hej, finns det ställen där man söka bidrag för ombyggnad/renovering av ett gammalt missionshus från slutet av 1800-talet? Tips var ni tror/tycker man ska vända sig? Gunnar

Svar:

Om huset är klassat som kulturhistoriskt värdefullt kan man söka bidrag från länstyrelsernas kulturmiljöenheter.

keyboard_arrow_up