fbpx

Frälsningsarmens byggnader i Haga, Södra Allégatan 9 Göteborg

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 20-05-2015

Förfall. Frälsningsarmens byggnader i Haga, Göteborg, förfaller i allt snabbare takt och Frälsningsarmen har inte råd att rusta upp. Kasernen och Stallet är några av Hagas äldsta byggnader och uppfördes 1828-29 som förläggning åt Hagahusarerna, vars uppgift var att hålla ordning och reda i förstaden Haga. Det intilliggande stenhuset på Södra Allégatan 9 uppfördes år 1880 som varietéetablissemanget Concert de Boulevard. Kring sekelskiftet ändrades dock användningen av huset på ett drastiskt vis då lättklädda damer byttes mot gratis soppa när Frälsningsarmén köpte huset. Senare inköpte Frälsningsarmen även kasernen och stallet. Byggnaderna är försedda med stora Q i gällande stadsplan från 1985 och ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Tidigare har byggnaderna även varit föremål för utredning för byggnadsminnesförklaring. Redan 2012 gjordes en antikvarisk förundersökning som underströk byggnadernas höga kulturhistoriska värde och vikten av en upprustning. Men inget har skett. Idag är samtliga byggnader inom fastigheten i stort behov av upprustning och det tekniska skicket är dåligt. Förfallet har uppmärksammats av P4. När de frågade Stadsbyggnadskontoret i Göteborg varför de inte ingripit fick de svaret att det visserligen är fastighetsägarens skyldighet att underhålla byggnaderna på ett lämpligt sätt, men att stadsbyggnadskontoret inte ingripit eftersom de har flera andra ärenden att ta hänsyn till. Man hinner helt enkelt inte! Och därför tillåts förfallet fortgå trots att det rör sig om tre byggnader med mycket höga kulturhistoriska värden som utgör viktiga inslag i såväl stadsdelen Hagas som i Göteborgs historia. Genom sina olika funktioner berättar byggnaderna dels om det Haga som präglades av brännvinskrogar och burleskteatrar, dels det engagemang i Haga som verkade för förbättrade sociala strukturer med frikyrkorna och arbetarrörelsen i spetsen.

Externa länkar
Frälsningsarméns hus förfaller – kommunen har inte råd att hjälpa