fbpx

Södertull 11

Län: Gotland
Ort: Visby

Fastighetsägaren till Södertull 11 ansökte för flera år sedan om att få riva den gamla Kinakrogen på Södertorg i Visby. Konsultföretaget Tyréns tog fram en utredning som visade på stora brister i byggnaden. Grunden hade skadats när man har tagit upp nya dörrar, och det fanns rötskador i bottenbjälklaget. Flera bärande bjälkar var avsågade, och på vinden hade en av bjälkarna knäckts. Fastighetsägaren drog senare tillbaka rivningslovsansökan, och begärde istället att få riva bakbygget in mot ringmuren. Detta avslogs av Mark- och miljödomstolen. Nu har fastighetsägaren återigen begärt att få riva hela byggnaden. Regionantikvarien konstaterar att byggnaden inte är i dåligt skick på grund av ålder, utan för att den har blivit så hårdhänt och ovarsamt ombyggd.

 

keyboard_arrow_up