fbpx

Söderlindhska gården

Län: Örebro
Ort: Örebro

Hörnhuset på Söderlindhska gården i Örebro, Kornboden 1/2 brann ner sommaren 2020. Delar av grannhuset mot Nygatan skadades också. Vi var många i Örebro som hoppades på en snabb återuppbyggnad av huset, som är en gammal handelsgård med stora kulturvärden, byggd efter den stora stadsbranden på 1850-talet och är en av få kvarvarande miljöer från denna tid. Nu vill fastighetsägaren istället riva kvarvarande hus och bygga ett nytt stort femvåningshus på 4300 m2, 470 m2 lokaler och 40 lägenheter samt p-garage i källaren. Fastighetsägaren hävdar att man kan göra detta utan ny detaljplan och hävdar att planen från 1884 ska gälla.

Länk till Kulturmiljöinventering


 

 

keyboard_arrow_up