fbpx

Smedstugan och kvarstugan, Åkeshov, Stockholm

Kvarnstugan 2019. Foto: Bysmon CC BY-SA 4.0

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Byggnaderna som ägs av Stockholms stad, ska enligt uppgift vara försummade såväl interiört som exteriört. Byggnaderna är upptagna i bebyggelseregistret där följande står att läsa:

Byggnaderna är grönklassade och anses alltså ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt”.

Därtill:

Det två stugorna är representativa exempel på en typ av äldre lantlig bebyggelse med stora lokalhistoriska, agrarhistoriska och samhällshistoriska värden. Hus av detta slag har en viktig uppgift som historiebärare; tillsammans med den omkringliggande miljön ger anläggningen en god bild av hur det gamla jordbrukslandskapet kunde te sig i Stockholms omgivningar före 1900-talets utbyggnad av stadsdelar. Byggnaderna bidrar även på ett positivt sätt till upplevelser av variation i staden, som dolda överraskningar i en något igenvuxen kringmiljö har de en tydlig roll som länk till den omfattande verksamhet som en gång pågick vid Åkeshovs slott. Arkitekturen är traditionell och välbevarad. Underhåll har skett och takpannor och dylikt är bytta lika ursprungliga. Trots förändringarna kvarstår de grundläggande kulturhistoriska värdena.

Kvarnstugan 2023

I det av uppgiftslämnarens inskickade bildmaterialet syns bland annat att en takpanna saknas, detta innebär en direkt fara för huset och bör åtgärdas för att undvika ytterligare skador.

Uppdatering 2024-02-16

Enligt uppgift ska en mindre del i budget för 2024 vara avsatt för torpen. Hur mycket det handlar om eller vad medlem ska användas till är däremot inte känt.

keyboard_arrow_up