Slottet i Vilhelmina

Län: Västerbotten
Ort: Vilhelmina
Datum: 08-01-2013

Rivningshot. En rivningsvåg sveper över Vilhelmina och under senare tid har ett flertal äldre, kommunägda, byggnader i kommunen jämnats med marken. Bakgrunden är att kommunen vill få ner sina förvaltningskostnader. Nu har kommunstyrelsen även beslutat att riva det så kallade “Slottet” vid storgatan. Slottet uppfördes ursprungligen som skogskontor av Björkå bruk 1902. Därefter kom den att fungera som bostad åt lappfogden en tid. Byggnaden klassades som bevarandevärd i en bebyggelseinventering från 1980-talet. Idag står Slottet kallställt samtidigt som vattensystemet inte är tömt vilket ger stor risk för vattenskador till våren. Vilhelmina Museum verkar för ett bevarande

Uppdateringar
15-01-2014
Rivningen av det så kallade Slottet i Vilhelmina är nu påbörjad.

Externa länkar
Läs mer i Västerbotten-Kuriren
”Slottet” har börjat rivas

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler