fbpx

Slottet i Vilhelmina

Län: Västerbotten
Ort: Vilhelmina
Datum: 08-01-2013

Rivningshot. En rivningsvåg sveper över Vilhelmina och under senare tid har ett flertal äldre, kommunägda, byggnader i kommunen jämnats med marken. Bakgrunden är att kommunen vill få ner sina förvaltningskostnader. Nu har kommunstyrelsen även beslutat att riva det så kallade “Slottet” vid storgatan. Slottet uppfördes ursprungligen som skogskontor av Björkå bruk 1902. Därefter kom den att fungera som bostad åt lappfogden en tid. Byggnaden klassades som bevarandevärd i en bebyggelseinventering från 1980-talet. Idag står Slottet kallställt samtidigt som vattensystemet inte är tömt vilket ger stor risk för vattenskador till våren. Vilhelmina Museum verkar för ett bevarande

Uppdateringar
15-01-2014
Rivningen av det så kallade Slottet i Vilhelmina är nu påbörjad.

Externa länkar
Läs mer i Västerbotten-Kuriren
”Slottet” har börjat rivas