fbpx

Slit och släng eller vårda och spara?

Fönster är viktiga. Ingen byggnadsdel har så stor betydelse för det gamla husets karaktär som fönstren. Vi säger att de är husets ögon, husets själ och förlorar oss i beskrivningar av de munblåsta glasens subtila skönhet, spröjsarnas vackra ljusspel och kärnvirkets elefantkvalitet. Dessa kvaliteter har uppenbarligen ett värde. Moderna fönster har andra värden, de kanske inte är lika hållbara men de är billiga, lättputsade och högisolerande. Dessvärre är de helt själlösa och har förstört utseendet och karaktären på tusentals hus.

Estetiska och kulturhistoriska skäl har länge lyfts fram som argument för bevarande av äldre fönster. Numera hänvisar man också till deras överlägsna materialkvalitet, och till möjligheten att underhålla dem med sparsam förbrukning av resurser. Men trots alla visioner om ett hållbart samhälle är detta argument som inte har fått genomslag hos allmänheten och i synnerhet hos husägarna.

Idag har vi fokus på energieffektivisering och moderna isolerglas har utan tvivel bättre u-värden än enkla glasrutor. Men sett i ett större sammanhang är ändå rätt sorts bevarande i många fall bättre än att byta ut. Det handlar om resurshushållning, fönstren sitter ju där. Att slänga dem på sopberget för att tillverka och transportera nya fönster är inte försvarbart, särskilt inte ur energisynpunkt. Vi får inte glömma att fönsterglasen utgör en mindre del av hela husets energiförbrukning – det finns många åtgärder som lönar sig mer både för plånboken och för miljön. Det kan man läsa mer om i Byggnadsvårdsföreningens nya Energiboken.

»Det är inte så att marknadsekonomins hjul slutar snurra om vi väljer att bevara och underhålla äldre fönster istället för att byta till nya, massproducerade. Tvärtom ger det jobb till den lokale hantverkaren, som också bidrar till att hjulen snurrar.«

Det finns företagsekonomiska aspekter som kan sätta käppar i hjulen för omställningen till ett hållbart samhälle. Att snabbt kasta ut de gamla och sätta in nya standardfönster i stor skala är nämligen en bättre affär än att laga och underhålla de befintliga. Kanske inte för den lokala snickaren, men väl för de stora företagen som tjänar pengar på storskalig tillverkning. Och det är de som har möjlighet till kraftfull marknadsföring på alla nivåer, från husägare till politiker.

Om renovering är ett bättre eller energimässigt likvärdigt alternativ till fönsterbyte måste frågan om ekonomi föras upp på den politiska agendan. Det är inte så att marknadsekonomins hjul slutar att snurra om vi väljer att bevara och underhålla äldre fönster istället för att byta till nya massproducerade. Tvärtom ger det jobb till den lokale hantverkaren, som också bidrar till att hjulen snurrar. Dessutom skapar det fler arbetstillfällen eftersom det tar längre tid att renovera än att byta ut.

Laga eller byta ut – underhåll eller nyproduktion, Byggnadsvårdsföreningen vill gärna höra hur politiker ser på detta? Till och med Miljöpartiet föreslår i sitt budgetförslag att utökade ROT-bidrag för energiåtgärder inte bara skall gälla arbetskostnader utan nu även byggmaterial. Det skulle direkt gynna resursslösande åtgärder som fönsterbyten och fasadisoleringar. Så uppnår vi inte ett hållbart samhälle.

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

keyboard_arrow_up