Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3

Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt en skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av beviljat rivningslov för byggnaderna på rubricerade fastighet och anför följande:

SBF konstaterar att villkoren förenade med rivningslovet, att dokumentera och bevara oskadade byggnadsdelar, endast synes gälla den f.d. restaurangbyggnaden vars fasad ska bevaras enligt det liggande förslaget till detaljplan. Som SBF föreslagit vid granskningen bör effekten av den påtagliga skadan på riksintresset i någon mån kunna minskas om planförslaget ändras genom att krav införs att även hotell- och annexbyggnaderna uppförs som exteriört exakta rekonstruktioner. För att möjliggöra detta föreslår SBF:

  • Byggnaderna A, B och C, d.v.s. de byggnader som inrymt restaurangen/Oscars, hotellet och annexet bör i detalj dokumenteras genom laserscanning för att möjliggöra uppförande av rekonstruktioner.
  • Alla oskadade originaldelar i dessa tre byggnader tillvaratas för att kunna återanvändas
  • Frågan om exteriört exakta rekonstruktioner av de tre byggnaderna läggs in som en förutsättning för fortsatt arbete med detaljplanen
  • Den byggnad som ersätter den f.d. restaurangbyggnaden bör helst få en publik användning.

Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!