fbpx

Skriv på för att stoppa rivningarna!

Upprop kulturarv

 

Svenska byggnadsvårdsföreningen arrangerar ”Upprop kulturarv” tillsammans med ett tiotal andra organisationer. Vi anser att plan- och byggprocesser behöver ändras. Syftet är att ändra synsättet på kulturarvet. Det är en ändlig resurs!

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer måste tas tillvara, användas och utvecklas enligt de miljömål och den lagstiftning som faktiskt redan finns. Vi behöver även skydda våra parker och den grönska vi har idag. För trots de miljömål och den starka lagstiftning som finns till skydd för kulturarvet är skyddet i praktiken svagt.

– Det är skarpt läge nu, säger Svenska byggnadsvårdsföreningens verksamhetsledare Stephan Fickler. Rivna och förvanskade byggnader eller miljöer är precis som utrotningshotade arter. När de väl försvunnit får vi aldrig tillbaka dem – och just nu pågår en rovdrift på kulturarvet. Skriv på för att stoppa de onödiga rivningarna!

 

Här skriver du på uppropet
Här hittar du mer information om Upprop kulturarv

 

 

keyboard_arrow_up