fbpx

Skogsbrynet 2, personalbostad

Län: Södermanlands
Ort: Katrineholm

Rivningsansökan har beviljats till fastighetsägaren Katrineholms Fastighets AB, för rivning av byggnad på fastigheten Skogsbrynet 2. Byggnaderna vid ålderdomshemmet Furulinden består av dels en huvudbyggnad, dels av en mindre personalbostad. Rivningen avser personalbostaden.

Byggnaderna är utpekade som värdefulla, karakteristiska och välbevarade i en bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning från 2013. Sörmlands museum har i ett yttrande avrått starkt från rivning.

Furuliden ritades av dåvarande stadsarkitekten Eric Schuwert år 1954. Den är ett exempel på ett för sin tid modernt ålderdomshem, där nästan alla boende fick eget rum, möjligheter till terapiarbete mm.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har nu skrivit ett överklagande av det beviljade rivningslovet.  Föreningen menar att fastighetsägaren inte har beaktat kulturvärdet och att det inte har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Det är anmärkningsvärt att bygg- och miljönämnden inte har beaktat det expertutlåtande som Sörmlands museum har gjort.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skickat in skrivelser i ärendet

 

 

keyboard_arrow_up