fbpx

Fråga:
Vi håller på att köpa ett hus i Esbo utanför Helsingfors i Finland. Huset är byggt 1914 och har ett mycket vackert tak av skifferstenar. Taket är i dåligt skick. Skiffersten är ett mycket ovanligt takmaterial i Finland och det verkar inte finnas kunskap/erfarenhet om hur man restaurerar sådana tak i vårt land. Jag vet att det finns mera sådana tak i Sverige/Norge. Vet någon var jag kan köpa nya takskiffer och var jag kan hitta kunniga hantverkare som skulle vilja komma till Finland och renovera vårt tak? Vad brukar det kosta (material+arbete) att restaurera sådana tak?

Svar:
Det finns ett antal företag som håller på med skiffer och skiffertak i Sverige, bl a http://www.takskifferspecialisten.se/slate.php
och
http://www.grythyttansstenindustri.se/
men det finns nog fler om du letar. Prova även att kontakta länsmuseet i Örebro län som kan ha fler tips på lokala firmor. Kontakta företagen för pris, det är omöjligt att ge något ’mellantummenochpekfingretpris’ för ett sådant jobb, särskilt om ditt hus finns i Finland. Norge har av tradition haft mycket skiffertak, kan vara värt att leta där också men reskostnaderna blir ju ännu högre för en norsk firma.

keyboard_arrow_up