fbpx

Skiffertak har fått färgskiftningar.

Någon som vet varför skiffertaket fått en röd färg på delar av taket? Kan det bero på järndelarna på taknocken? Hur få det rent?

Svar:

Detta är högst sannolikt en gulalg som i stor koncentration ser röd ut. Om man tar fingret och drar över ytan blir huden gul, vilket är en bra test på att det just handlar om detta. Algen lever normalt i skvalpzonen närmast sjöar och hav men har i och med vårt ändrade klimat hittat upp på land till miljöer som har liknande biotop – bland annat på cementhaltiga putser, betongytor och eternit. Vilkoret för att algen ska trivas är rätt fuktighet och att ytorna inte torkar ut för snabbt. På bilden är det svårt att avgöra exakt vad det är för takmaterial, men det är misstänkt likt eternitplattor.

Hur får man bort detta? Ja till att börja med är det enbart en estetisk skada, vilket gör att man inte måste ta bort det ur teknisk synvinkel. Det enklaste, miljövänligaste och billigaste är att tvätta med vatten, antingen direkt från en slang tillsammans med borstning eller med svagt högtryck (max 60bar) på ett sätt som inte ödelägger plattorna. Eternit är skört och går inte utan vidare att ersätta pga asbestinnehållet. Min rekommendation är provtvätt från skylift på en liten yta före man ger sig på hela taket. Undvik kemiska preparat. De lovar mycket men håller ofta tunt. Tvättningen måste tyvärr upprepas efter hand då laven kommer tillbaka.

Det enklaste vore kanske att bestämma sig för att det är en vacker patina.

keyboard_arrow_up