fbpx

Skepparegatan räddad

Efter byggnadsnämndens sammanträde avgjordes Skepparegatans, objekt som finns med på Gula Listan, framtid utan votering – det får stå kvar.

Ritningarna för området är nu justerade och den tilltänkta byggnadens längd har reducerats och diskussion om att höja taket väcktes.

– Efter diskussion insåg vi att det inte fanns stöd för avsteg från förvaltningens beslutsförslag och ärendet avslogs utan votering, säger Anders Johnsson till Ystads Allehanda.

Detta objekt och fler därtill, hittar du på Gula listan.

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför. Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten. Vill du ha hjälp att driva ett eget ärende? Vi hjälper dig!

keyboard_arrow_up