Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Deras uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar för teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Hemsida
Museets hemsida

Vi finns på
Adress: Box 146
Post nr: 931 22
Ort: Skellefteå
Västerbotten

Kontakt
Gun-Britt Holmlund
Tele: 091073 55 21
gun-britt.holmlund@skellefteamuseum.se