fbpx

Skattemyndighetens regler motverkar en hållbar utveckling

tisdag, 10 oktober 2017
Svenska byggnadsvårdsföreningen har vid ett par tillfällen lyft frågan om ROT-avdrag för fönsterrenovering. Vi menar att det i likhet med övriga underhållsarbeten som målning och snickeri borde vara ROT-berättigat att låta renovera fönster av en professionell fönsterhantverkare. Men definitionen av ROT-arbete är att arbetet måste utföras »i eller i nära anslutning till din bostad«. En professionellt utförd fönsterrenovering kräver ofta en verkstad och det är inte alltid det går att ordna i den bostad där arbetena skall utföras. De samhällsnyttiga argumenten för långsiktigt underhåll istället för resurskrävande fönsterbyten med begränsad livslängd är övertygande. För att möjliggöra miljövänliga fönsteråtgärder med god arbetsmiljö borde Skattemyndigheten därför tillåta undantaget att fönsterrenovering kan utföras på verkstad.

Det är inte bara i detta fall Skattemyndigheten i sina bedömningar sätter käppar i hjulet för byggnadsvården och en samhällsnyttig utveckling. Vid ROT-arbeten kan avdrag göras för arbetskostnad men inte materialkostnad. Vid ett par tillfällen har medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen berättat att deras ROT-avdrag inte har beviljats på grund av att materialkostnaden har varit för låg i förhållande till arbetskostnaden. Läs till exempel läsarbrevet i detta nummer. Om skälet är att man har misstänkt fusk eller något annat så bör Skatteverket i alla fall lära sig något grundläggande om byggnadsvård: Regelbundet underhåll är materialsnålt.

En lyssnare som tackade för sommarens radioprogram »Husesyn med Ulla Skoog« i P1 berättade att han just var klar med ommålningen av sina 32 fönsterbågar på sommarhuset för andra gången på 18 år. Det hade gått åt 2 deciliter linoljefärg, kostnad under 100 kronor för 32 fönster! Fönsterhantverkare bedömer att materialkostnaden vid fönsterrenovering ligger mellan 3 och 10% av den totala kostnaden beroende på om det bara handlar om kittning och målning eller om även beslag, glas eller trä behöver bytas ut. Om beställaren håller med egen färg – linoljefärg är som sagt dryg och håller länge – kan materialkostnaden bli ännu lägre.

Byggnadsvård är materialsnålt, miljövänligt och skapar arbetstillfällen på orten. Vi måste alla hjälpas åt att göra vad vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle och minska klimatbelastningen, även Skattemyndigheten. Vi uppmanar därför Skattemyndigheten att uppdatera sina riktlinjer avseende ROT-avdrag och byggnadsvård och Svenska byggnadsvårdsföreningen står gärna till förfogande med fördjupad information.

 

Stephan Fickler
Verksamhetsledare
Svenska byggnadsvårdsföreningen

keyboard_arrow_up