Skador på naturstensgrund

Vi har en skada på naturstensgrunden i släktens torp byggt 1870. Sprickor har bildats mellan stenarna och murbruket, och några av de yttersta stenarna har börjat röra sig utåt. Hur ska vi gå tillväga för att reparera så att inte grunden rämnar?

Svar:

Om det är en gammal skada som inte rör sig kan man stämpa upp stommen, fotografera, märka upp stenarna, demontera och mura upp hörnet igen. Om det är en pågående sättning måste man ta reda på orsaken. Nya rörelser i marken och naturstensgrunden brukar bero på ändrade markförhållanden som till exempel efter en dränering, ändrad takavvattning, nedtagning av träd och växtlighet nära huset eller ändringsåtgärder i grunden. Om grunden är fogad med cementbruk är det också vanligt med sprickor eftersom cement är för stelt och tätt för gamla hus och kan innesluta fukt som sedan fryser på vintern. När man konstaterat orsaken vet man vilken åtgärd som behövs. Det kan vara allt från byte av fogbruk till kalk- eller svagt hydrauliskt bruk och justering av de kalvade stenarna,till omfattande grundförstärkning. Vissa grundmurar var kallmurade och skall inte ha fogbruk. Läs mer i skriften Handbok i kallmurning.