Sekundärstationen

Län: Uppsala
Ort: Dannemora
Datum: 29-05-2012

Vattenfall har nu rivit den gamla sekundärstationen, ritat av Västerås stadsarkitekt och Vattenfalls store arkitekt Erik Hahr. En bit av Dannemoras industrihistoria har därmed gått i graven.