fbpx

Se om ditt hus

Bilen, kläderna, trädgården och båten rustas för vår och sommar. Glömde du huset? Vårstädning och sommarpyntning behövs både ut- och invändigt. Här är en stillsam genomgång till ledning för dina husomsorger.

Murstock och skorsten

Fotograf/Illustratör: Lars W. Grönberg

Skorstenen bör besiktigas en gång per år för att man i tid skall kunna upptäcka och åtgärda eventuella skador. För fritidshus räcker det med var tredje år. En känslig punkt är där murstocken ansluter till taket. Här kan vatten läcka in och rötangrepp uppstå. Gå upp på vinden och på taket för att se över mötena. Leta efter sprickor eller vittring i fogar, tegelstenar eller puts.

Väl uppe på taket granskar du även plåtarnas kondition, det vill säga nederbeslaget utanpå pannorna och det eventuella underbeslaget under pannorna. Passa på att kontrollera takets och nockpannornas skick. Ersätt skadade eller nerfallna pannor med pannor som har samma form och mått som de befintliga.
När man ska stänga sommarhuset för vintern och permanent regnskydd saknas bör man lägga en plåt med sten över skorstensmynningen (men se till att lämna en luftspalt). Detta förhindrar vatten och snö att tränga in som i sin tur kan ge frostsprängningar i murstocken. Dessutom får inte kajorna en chans att sätta bo.

Glöm inte att ringa sotaren innan du börjar elda i en nyrenoverad spis eller i en som stått obrukad en längre tid.

Fönster

Vår och värme, dags att se över fönstren. För att undvika framtida omfattande och problematiska renoveringar lönar det sig med fortlöpande underhåll.

Ta bort löst fönsterkitt. Pensla kittfalsen och angränsande kitt med så kallad halvolja (40% rå linolja, 60% balsamterpentin). Låt oljan dra in över natten innan du applicerar nytt linoljekitt. Det är viktigt att fals och gammalt kitt får nytillskott av olja annars drar dessa ytor ur oljan från det nya kittet, som då torkar och spricker fortare.

Fotograf/Illustratör: Marie Andersson

Om bågen behöver målas om torrskrapar du träet med den vass skrapa så att lös färg tas bort. Slipa av vassa kanter med slippapper för att underlätta för den nya färgen att fästa och slipa den gamla färgens kant för att undvika att träet reser sig vid ommålning.

Det finns ingen anledning att avlägsna väl sittande linoljefärg, men flagnande plast- eller alkydfärg skall tas bort.
Pensla trärena ytor med en halvolja. Jobba utomhus för att slippa att andas in terpentinångorna. Stryk trärena ytor med grundfärg på linoljebas. Ge därefter hela bågen en mellanstrykning och en slutstrykning med linoljefärg. Glöm inte att måla beslagen i bågens färg och måla över kittet 1-2 mm ut på glaset.

I samband med putsning av fönster kan du passa på att tvätta karm och bågträ med målartvätt. På så vis avlägsnas föroreningar och partiklar som binder fukt som kan ge upphov till rötangrepp.
Fönsterglas tvättas med vatten tillsatt med lite handdiskmedel. Undvik moderna fönsterputsmedel som lätt ger en hinna. Använd gamla bomullstrasor som inte luddar. Ta bort gamla klisterremsor på innanfönstren genom att blöta upp dem med kallt vatten. Ta ut innanfönstren och avlägsna gammal fönstermossa eller vadd.

Recept linoljekitt, 500 g:

– 100 gram rå linolja
– 400 gram finpulvriserad krita

Blanda olja och krita tills all krita löst sig i oljan. Låt blandningen vila över natten i plastpåse. Dagen efter, blanda in mer krita så konsistensen liknar pizzadegens. Undvik att applicera kittet under varma sommardagar då oljan blir varm och gör kittet kladdigt och svårjobbat.

Järnbeslag

Icke bemålade järnbeslag, t.ex. bandgångjärn och nyckelskyltar på uthus och förråd, skall underhållas kontinuerligt. Sitter de väl förankrade borstas de på plats med stålborste och penslas med rå linolja. Undvik att borsta anslutande trä, vilket kan få fula märken. Löst sittande beslag lossas med fördel och borstas och inoljas både på bak- och framsida för att sedan åter monteras. Gångjärnen smörjs med miljöklassad olja. Tänk på att utvändigt smide på rödfärgade ekonomibyggnader oftast bara har rödfärgats.

Hängrännor och stuprör

Vår och höst måste hängrännorna och den tillhörande lövsilen rensas från löv och grenar. Var uppmärksam på att rören är hela och att svepen (skarvarna skall vara utåt) är intakta. Vid eventuella läckage kan vattnet göra skada på fasaden.
Det är viktigt att vattnet leds bort från grunden med ett utkast.
Stuprör som invändigt börjat rosta kan impregneras genom att en trasa indränkt med rå linolja dras genom röret. Tänk på att trasan hängs upp på tork för att undvika självantändning.

Grunden

Håll grunden och fasaden fri från överskottsjord och växtlighet för att ge den möjlighet att vara så torr som möjligt. Plana ut markytan så allt regnvatten på marken rinner från huset, och inte mot det.
Ventilerna i grunden fyller en viktig funktion genom att eliminera fukt. De bör vara öppna under den torra delen av året. Se till att ventilerna är försedda med nät så att inte djur kan ta sig igenom och bosätta sig under huset.

Svamp och röta

Fukt är en huvudorsak till mögelbildning, röta och svamp. Ta för vana att inspektera källare och vind, framför allt takstolar och bottenbjälklag regelbundet. Näsan är ett bra instrument för att spåra svamp och mögel. I regel är det för varmt på vinden. Hussvamp angriper virke vid 25-30 grader och 80-100 procents luftfuktighet. Det är viktigt att avlägsna fruktkroppen, sporerna och angripet virke.

Att undanröja risk för fukt är en grundläggande åtgärd vid alla former av mögel, svamp- och rötangrepp. Vädring, ventilation, lagning av läckage och rensning av surt virke och genomfuktad fyllning fordras för att angreppet ska stoppas. Kontakta en saneringsfirma om osäkerhet uppstår.

Vatten

Se över vattenfyllda radiatorer, kranar och rör. Läckage och dropp kan ge fuktskador, framför allt i sommarhus. Smörj elementventilerna och avlägsna eventuell ärgning.

El

Har du elsäkert hemma? Tänk dig in i barnens eller djurens värld, gå en elsäkerhetspromenad.
Är uttagen petsäkra och hur ser elsladdarna ut? Ligger de i kläm?
Är propparna överhettade, är de ordentligt iskruvade?
Om du har ett trefasuttag, har du bytt till det nya Europauttaget, sitter det på rätt höjd, och är det rätt säkringar för uttaget?
Är uttaget i badrummet och på altanen skyddade med hjälp av en jordfelsbrytare?

Besök av möss kan innebära åverkan på elledningarna så se över dessa. Ett tips från Calle von Essen vad avser mössbekämpning är att fylla en hink med glykol och ansluta en vippbräda till hinken som du hittar hos Lantmännen. Mössen söker sig till värmen och därför skall elcentralen vara tät.Elsäkerhetsverket har tre bra broschyrer om elsäkerhet som du kan rekvirera genom att ringa 08-51911200.

Skura trägolv

Dammsug eller sopa golvet väl så att inte lös smuts blöts upp under skurningen. Använd rotborste och gul flytande såpa, följ doseringsråden på flaskan. Om golvet är torrt kan man överdosera såpa, 6-8 delar kallt eller ljummet vatten.

Svärta spisen

Järnspisar rostar lätt och bör därför svärtas regelbundet. Rengör genom att borsta bort eventuell rost, dammsug och torka ren spisen. Gnid in svärtan med borste och torka av överflödig svärta med trasa eller tidningspapper. Putsa tills det blir blankt.

Cecilia Fröderberg

Snickare

2/2001

keyboard_arrow_up