fbpx

Schaggarps gård

Län: Skåne
Ort: Trelleborg

En fyrlängad korsvirkesgård i Skegrie riskerar att rivas. En namninsamling har startats för att försöka rädda byggnaden. Anledningen är att det finns planer på att bygga bostäder på platsen. Gården ligger inom riksintresse för kulturmiljö Fuglie – MellanGrevie – Skåre (M:K 136). Den omfattas av detaljplan från 2016, där den inte har något skydd.

Schaggarps gård har sitt ursprung i 1800-talets skiftesreformer och fick sitt nuvarande läge under första halvan av 1800-talet.

Detaljplan för Skegrie öster:
http://gispublic2.trelleborg.se/Webdata/PlanBygg/Planer/DP191.pdf

 

Meny