Saturnushuset

Län: Skåne
Ort: Malmö

Datum: 09-07-2019

Företaget Saturnus har anor från 1893, då apotekaren Fritz Borg och kemisten Anders Nilsson började tillverka extrakt och essenser. I början av 1900-talet utökades sortimentet med läskedrycker och lemonad. Firman utvecklades och moderniserades under årens lopp, och år 1937 uppförde man en funkisinspirerad byggnad i hörnet Lantmannagatan – Ystadsgatan.

Saturnus började på 1950-talet att tillverka Cuba-Cola, och man hann före den svenska lanseringen av Coca-Cola. Läsken görs fortfarande på fyra mindre bryggerier över landet. Företaget Saturnus ligger idag i Fosie industriområde och ägs av familjen Liepe, som har varit ägare sedan 1920-talet.

Huset på Lantmannagatan står kvar, men är övergivet och förfallet trots högt kulturhistoriskt värde som en väl genomförd funkisbyggnad. Området där Saturnushuset ligger kommer att genomgå flera förändringar, men det är ännu oklart på vilket sätt och i vilken omfattning.

Saturnushuset