fbpx

Sätta igen hålen i torpargrunden

För att få vintervatten i vårt torp har vi på vvs-firmans inråden dragit om vatten och avlopp. Tidigare gick det in i köket, sen inne i torpargrunden till tvättrum där varmvattenberedaren fanns och så gick varmvattnet tillbaka in i köket samma väg. Kopplingarna såg inte så bra ut heller, så vi har nu ny anslutning in toan. Lång historia kort så har vi ett större hål i torpargrunden under köket där det låg en låda med isolering för och något slags lecablock. Vi bad grävaren spara några större stenar för att försöka återställa grunden, men i sammanhanget är de lite små. Vi är nu i november, det har stått öppet ett tag, kanske har det då blivit extra fuktigt? Ska vi sätta igen detta nu eller i vår? Vi bjuder väl in en mängd gnagare i nuläget. Ska vi använda lerbruk eller kalkbruk? Hur är det med temperatur, var går gränsen för hur kallt det kan vara när man murar? Tacksam för lite guidning.

Svar:

Begreppet torpargrund används ofta lite slarvigt till flera olika typer av grundkonstruktioner, allt från mullbänksgrund till krypgrunder. (Se artikeln “På säker grund“). Tekniskt kan det skilja sig en hel del – mullbänksgrunden har ingen blindbotten och skall vara helt vindtätad mot ytterväggarna emedan den murade krypgrunden oftast har ventiler. Den traditionella torpargrunden har hörnstenar under knutkedjorna och löst ifylld sten i mellanrummen. I vilket fall vill man inte ha in djur i grunden så det är bra om ni fyller igen hålet. Och under de varma sommarmånaderna vill man inte få in den varma och fuktiga sommarluften in under huset där den kan kondensera. Optimalt är om ni kan stapla tillbaka stenarna och täta med lerbruk från insidan, Om grunden utvändigt är putsad eller har murfogar används med fördel kalkbruk eller hydrauliskt kalkbruk. Murning och fogning med kalkbruk görs när det är plusgrader men inte när det är för varmt, helst senvår och höst.