fbpx

Sahlgrenska sjukhuset

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 09-01-2019

Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet planerar omfattande nybyggnationer. Nybyggnationer som dessvärre också förutsätter storskaliga rivningar vars like inte setts på decennier. Åtminstone tre större byggnader med fastställt högt kulturhistoriskt värde planeras att rivas:
Ortopediska kliniken (eller den Nya Vanföreanstalten). En stramt klassicistisk tegelbyggnad uppförd 1928 efter ritningar av arkitekten Ernst Torulf.
Per Dubbshuset med tillbyggnad. Den enda kvarvarande byggnaden av det ursprungliga paviljongsjukhuset från 1899. Huvudbyggnaden, som också var Sjukhusets huvudentré, uppfördes i nyrenässansstil och ritades av den framstående sjukhusarkitekten Axel Kumlién. Tillbyggnaden, med tillhörande förbindelsegång med valv, uppfördes 1930 efter ritningar av Ernst Torulf.
Ögon- och öronkliniken samt Sjuksköterskehemmet. Ögon-och öronkliniken, en tidig funktionalistisk byggnad i rött tegel, stod färdig 1938 och uppfördes efter ritningar av Ernst Torulf.
Sahlgrenska sjukhusets omfattande utbyggnad under 1930-talet var ett av Ernst Torulfs sista stora projekt. Torulf var en av det tidiga 1900-talets främsta svenska arkitekter. Han har dock tillsammans med flera andra dåtida arkitekter som i huvudsak verkade i Västsverige i det stora hela förpassats till glömskans land. Det ödet delar dessbättre (hitintills!) inte Torulfs byggnader; de finns i många fall kvar och vittnar med sitt gedigna materialval och hantverksmässiga behandling om konsekvent hög kvalitet. De hantverksmässigt uppförda byggnaderna vid Sahlgrenska har just genom sin höga kvalitet bibehållits i ett i stora delar mycket välbevarat skick trots åtskilliga år av bristande underhåll. Men nu riskerar de alltså att trots detta rivas. 

Planen befinner sig just nu i samrådsskedet. Synpunkter kan lämnas till senast 2019-01-29.

Externa länkar
Göteborgs stads plan- och byggprojekt
Blogginlägg Yimby

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
juli 2020
jul 01 2020

Kubbmurning

Nynäs Slott, Tystberga, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler