Sadeltak med olika långa – och olika vinklar på takfallen

Hej, ritar på en bod i lokal tradition (norr om Västervik). Där har man ofta takstolar som på engelska benämns ”dual pitch”, dvs den består av en kortare del pulpet riktad framåt, och en längre del riktad bakåt. Min fråga är vad den konstruktionen kallas med en svensk term och om det finns firmor som behärskar den tekniken – dimensionering, konstruktion etc.

Svar:

Foto: Kalmar länsmuseum från Lofthammar

Det är ingen tradition att bygga osymmetriska takstolar i Västervik generellt. Däremot är det vanligt när det gäller båthus/sjöbodar. Då byggde man ofta med ett längre takfall på ena sidan (ibland båda), så att det sköt ut och täckte den del där båten låg. Denna del kunde vara mer öppen, eller inbyggd. Den mindre delen fungerade då vanligen som sjöbod dvs till förvaring av fiskeredskap mm.

I bostadshus är det främst vid tillbyggnader då man breddar en byggnad (i takstolens riktning) som den osymmetriska takstolen har förekommit. Och då oftast i enklare bebyggelse som fritidshus eller äldre gårdsbebyggelse i städerna. Konstruktivt bygger osymmetriska takstolar på samma beräkningar som vanliga takstolar, det är triangeln som ger stadga som i fackverkshus eller i fackverksbroar och det bör inte vara ett problem för en erfaren snickare. Ett tips är att titta på befintliga hus och se hur konstruktionen på vinden är utförd.