fbpx

Kommunen ville riva det gamla varmbadhuset i Hagfors och hänvisade till höga radonhalter. Men beslutet drogs tillbaka och byggnaden räddades – för stunden. Arja Källbom berättar om hur det gick till och frågar: Vem vill ge denna vackra byggnad en ny framtid?

Varmbadhuset i Hagfors ritades av en tjänsteman på Uddeholmsbolaget, som även byggde badhus i sina andra bruksorter som Munkfors och Lesjöfors.

 

Snart hör också denna vackra gamla byggnad till Hagfors minnen« skrev någon på Facebook-gruppen Hagfors, foton och minnen. Orden fick mig att haja till. Varför? Vem kommer på tanken att riva ett så vackert gammalt hus? Det som sedan hände visar att det kan löna sig att reagera. Protester kan göra skillnad och kanske kan historien om det gamla varmbadhuset i Hagfors inspirera andra att ta strid för hotade byggnader. Det vackra huset, som finns upptaget i Värmlands museums inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, uppfördes på 1910-talet som varmbadhus. Men sedan mitten av förra seklet har ingen badat här. Istället har huset, som ägs av Hagfors kommun, använts som undervisningslokal för gymnasiets verkstadstekniska program.

Rivningshot utan formellt beslut

Det runda fönstret är ett av många exempel på husets fina arkitektur och berättar om stor hantverksskicklighet.

I mitten av juni i år upptäckte en uppmärksam journalist, Peter Nilsson som är lokalredaktör på Nya Wermlands-tidningen, att medel reserverats i 2015 års budget för rivning av huset – trots att kommunen aldrig fattat något formellt beslut att byggnaden skulle rivas. Den orsak som anges för rivningen är »för höga radonhalter« och ingen protesterade. Radon tycktes uppfattas av allmänheten som en livsfarlig förorening, som om byggnaden var oåterkalleligt besmittad. I själva verket är radon en gas och följer samma fysikaliska lagar som andra gaser, vilket innebär att den kan ventileras ut ur en byggnad. Efter att undertecknad kontaktat kommunen och starkt ifrågasatt radon som orsak till rivning, började opinionen gradvis svänga. Människor mejlade till ansvariga på kommunen: »Det här är en av Hagfors äldsta och vackraste byggnader och man har redan rivit tillräckligt!«. Genom Svenska Byggnadsvårdsföreningen skrev jag och Peter Sörensen, länsombud i Värmland, ett yttrande till kommunen (läs utdrag på sidan 46) där det gamla badhusets kulturhistoriska värden beskrivs, liksom hur det skulle kunna användas för att berika Hagfors. Om yttrandet hade verkan eller inte är svårt att säga, men samma dag som det kom in fattade kommunledningen beslut om att byggnaden inte ska rivas. I stället ska det kallställas och en utredning om husets framtid ska påbörjas.

Hus fullt av möjligheter

På vinden finns en hel del bevarat från när badhuset byggdes. Tyglindade elledningar med porslinsknoppar, dörrar i rejäl fasspånt och en enorm ackumulatortank som berättar att här fanns duschar och varmvatten – en enorm lyx i början av 1900-talet!

Kommunen har förklarat att man inte behöver byggnaden till något och i dag står den oanvänd. När jag och Peter Sörensen i början av juli besökte varmbadhuset, framkom att när radonmätningen gjordes hade ventilationen varit avstängd. Det förklarar de höga mätvärdena och innebär att radon i praktiken inte längre är ett problem för byggnaden, som har en ny ventilationsanläggning installerad sedan 2007. Det radon som uppmätts kommer sannolikt från berggrunden, från den del som är försänkt och där kulvertar går in och ut ur byggnaden. För att ha en hållbar framtid måste det gamla badhuset i Hagfors få ett nytt användningsområde inom en snar framtid och kommunen säger sig kunna överväga en försäljning om det finns en intresserad köpare. Efter mitt och Peter Sörensens besök på badhuset i somras upprättade vi ett prospekt, som innehåller teknisk och kulturhistorisk värdering av byggnaden, med planlösning, foton, med mera. Byggnaden är i gott skick och huset har stor potential. Det skulle passa utmärkt såväl som kontor eller studio som till kafé, butik, legotillverkning eller hantverk i mindre skala. Eller varför inte göra ett kulturhus i sin rätta bemärkelse, med plats för konst, musik och möten mellan människor? Det erfarenheterna från gamla varmbadhuset i Hagfors kan lära oss, är att alltid ifrågasätta, söka kunskap, protestera, diskutera och försöka få igång en lokal opinion. Kontakta fastighetsägare och prata med pressen. Besök huset i fråga – varför påstås det vara tvunget att rivas? Ifrågasätt, men utrusta dig med tålamod och var diplomatisk. Kontakta ditt länsombud och ta hjälp av Byggnadsvårdsföreningen för att inkomma med yttranden, etc. Och viktigast av allt: Ge inte upp!

Arja Källbom är länsombud i Jönköping, f d värmlänning och hagforsbo.
arja@ stationormaryd.se

keyboard_arrow_up