fbpx

Hösten är här, och många bommar igen sina sommarstugor. Innan avfärd är det bra att gå igenom huset ordentligt, invändigt och utvändigt, för att undvika att skador ska utvecklas när ingen är där. Förslag till checklistor finns på nästa uppslag.

Redo för vintervila. Genom att skaffa sig rutiner för kontroll och underhåll, kan många skador undvikas. FOTO: ANNA O

I ett fritidshus som bara är bebott under delar av året, kan små skador hinna växa sig stora medan ingen är där. Kan ske oroar vi oss för tjuvar, men egentligen är fuktskador en betydligt större risk.

Det går att skaffa sig rutiner som en hjälp för att förebygga och därmed undvika otrev liga överraskningar. Framför allt handlar det om att undersöka sitt hus och vara vaksam på förändringar. Gå systematiskt igenom källare och vind, och titta på känsliga delar som där tak möter takstol och grund möter fasad. Kontrollera tak, väggar och golv i varje rum, framför allt i hörn och skarvar. Mögel trivs ihop med organiskt material, så möbler och föremål i läder, textil och trä samt utrymmen för mat är också extra noga att kontrollera.

Men hur känner man egentligen igen mögel? Ett sätt att hitta rätt är att mörklägga och gå runt med ficklampa. Leta efter ljusa eller mörka fläckar, och håll sedan ficklampan vid sidan av fläcken för att se den i släpljus. På växten av mögel kastar då tydliga skuggor till skillnad från andra fläckar som gammal färg eller damm.

Fotografera som minnesstöd för att exempelvis se om uppkomna sprickor blir större med åren. Fuktgenomslag kan markeras med en ring, så ser du om den har vuxit vid nästa inspektion. Viktigt att komma ihåg är att varje byggnad är unik, och det finns ingen anledning att ändra på sådant som har visat sig fungera bra över tid.

Checklista inomhus

En ordentlig städning är bra att göra innan man lämnar stugan för vintern. Även krukväxter är organiskt material som kan bli hemvist för mögel och skadedjur. Flytta ut dem från huset. FOTO: ANNA O
 • Städning. Mögelsvampar och skadedjur lever av organiskt material. Förutom att ta bort mat från hyllor och skåp, är det viktigt att få bort smuts som ofta är organiskt och dessutom binder fukt, att ta bort krukväxter och ved inomhus. Städa alltså ur ordentligt, även spis, kylskåp och köks fläkt.
 • Luftcirkulation. En stödvärme på minst 5 grader ger en svag uttorkning och en viss luftomsättning. Låt innerdörrarna stå öppna, och öppna även skåp, lådor och kistor för att undvika fuktiga mikroklimat. Små kilar eller plankor kan användas som avlastning så att de inte slår sig. Ställ ingenting direkt mot väggen, tavlor kan förses med små distansklossar för att få cirkulation.
 •  Textilier. Placera sängkläder och tyger som för varas i kistor och lådor luftigt, eller häng dem på stänger i taket.

 

FOTO: ANNA O
 • Stäng av vattnet, öppna kranarna och töm vatten låsen. Töm varmvattenberedaren. Töm även vattentoaletten genom att stänga av vattnet och spola tills cisternen är tom. Häll lite rödsprit i kröken och spolcisternen så att det vatten som finns kvar inte fryser. Om rören ändå skulle frysa sönder, blir det åtminstone inga stora läckage när rören är tomma.
 • Se över vattenfyllda radiatorer. Smörj element ventilerna och ta bort ärgning för att undvika läckage och dropp som ger fuktskador.
 • Dra ur alla elledningar från vägguttagen.
 • Töm huset på stöldbegärliga föremål.

Checklista utomhus

Bakom lås och bom. Töm huset på stöldbegärliga föremål, men var framför allt vaksam på förändringar som kan bero på fuktskador. FOTO: ANNA O
 • Växtlighet. Ta bort och rensa buskar och rabatter som växer nära byggnaden.

 

 • Led bort regnvatten från huset innan du åker därifrån, istället för att samla vatten i tunnor.

 

 • Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta.
 • Se till att det inte finns andra öppningar där skadedjur kan ta sig in. Ventiler och gluggar bör vara försedda med nät.

 

 • Gå upp på taket. Kontrollera eventuella sprickor
  i skorstenen och plåtar som inte sluter tätt.

  Buskar nära byggnader binder fukt. FOTO: ANNA O

  Kontrollera att alla beslag är hela och sitter fast. Om skorstenen saknar huv och huset ska stängas över vintern, är det bra att täcka över den med en skiva, gärna nedtyngd av en sten och med reglar eller klossar under för att få luftning.

 • Kontrollera vid kraftigt regn så att det inte läcker från tak, hängrännor eller stuprör. Se till att vattnet rinner bort från huset.

 

 • Tillsyn. Be gärna någon att titta till huset då och då om du själv bor långt bort, särskilt efter storm, kraftigt regn och snöfall. Inträngande regnvatten hinner torka innan du kommer nästa gång, och då är det inte säkert att du upptäcker en sådan skada.

 

Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie, anna.lokrantz@byggnadsvard.se

Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Byggnadskultur nr 3, 2019.


LÄS MER!

Det finns flera bra, pedagogiska och handfasta böcker och artiklar som handlar om förebyggande och behandling av vanliga skador på hus. Nedan listas de som har legat till grund för den här artikeln:

En liten bok om mögel av Annica Ewing och Maria Wannberg

Rötsvampar i byggnader av Roland Jonsson och Nils Hallen berg

Är mitt hus angripet av Viveka Petrén, publicerad i Byggnadskultur 1 2000

Liten skada kan snabbt bli stor – så här skyddar du stugan av Stephan Fickler, publicerad i Byggnadskultur nr 1 2010

Meny