fbpx

Län: Stockholm
Ort: Norra Djurgården
Datum: 12-06-2018

Mark- och miljödomstolen har godkänt en detaljplan gällande påbyggnad på fastigheten Ruddammen 29 (Ruddammsbacken 28) på Norra Djurgården i Stockholm som ligger inom eller precis på gränsen för Nationalstadsparken. Fastigheten är gulklassad, byggd 1939 och har tillhört Roslagstulls sjukhus. Området har unik historia. Skönhetsrådet avstyrkte i sitt remissyttrande påbyggnaden helt och hållet och Stadsmuseet har vid tidigare byggen i området ansett att området är helt unikt.

Rendering: Oscar Properties

Externa länkar
Detaljplanehandlingar
Bygglovhandlingar
Bygglovhandlingar

keyboard_arrow_up