fbpx

Län: Västra Götaland
Ort: Mölndal

Uppdatering 2021-11-01
Rosendahlskasernen är nu riven.

Uppdatering 2021-04-26
Rivningslov har beviljats för Rosendahlskasernen.

Kvarnbyn i Mölndal är ett av Västsveriges mest intressanta och välbesökta industrihistoriska arv. Mölndala Fastighets AB som ska bygga den nya stadsdelen Forsåker har ansökt om att få riva den så kallade Rosendahlskasernen från 1853, vilket har beviljats av Mölndals byggnadsnämnd. Därmed gick de emot sin egen stadsbyggnadsförvaltning som föreslog avslag på rivningsansökan bl.a. baserat på Kulturnämndens skarpa invändningar och protester från hembygdsföreningen.

Rosendahlskasernen uppfördes ursprungligen som arbetarbostad för Rosendahls fabriker och nyttjades senare av Papyrus. Den är byggd i sten på naturstenssockel och än dag syns den enkla men eleganta gesimsen under den murade takfoten. Kasernen tillhör Papyrusområdets äldsta byggnader och är en av få kvarvarande bostadshus från denna tid. Trots att Kasernen idag till stor del är täckt i eternit är den att betrakta som välbevarad enligt Mölndals kulturmiljöprogram.

En kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering genomfördes 2015. I den framgår att byggnaden har en viktig miljöskapande funktion i området.

Föreningen FASAD skriver om byggnaden på Facebook: https://www.facebook.com/fasad.gbg/

Kulturhistorisk beskrivning av Forsåkerområdet: https://www.molndal.se/download/18.927f3ef15af87cd7b0407a/1553600427419/Kulturhistorisk%20utredning%20Forsåker%2020151124.pdf?fbclid=IwAR2pRlE78Jh8GStlrWfSK0hoN4pAY2UabCQHMdjyEiev486N9TGT2DjiwFE

keyboard_arrow_up