fbpx

Rosa huset i Skövde

Län Västra Götalands län
Ort Skövde
Datum 2024-07-01

Det så kallade Rosa huset på Långgatan 6 i Skövde uppfördes 1862, och är en av få bevarade, äldre byggnader i Skövde centrum. Fastigheten består av två vinkelställda byggnader med en gård emellan sig. Det större huset har enkel dekor med markerade hörnkedjor, profilerade fönsteromfattningar och en elegant utformad taklist. Den mindre flygelbyggnaden uppfördes som brygghus och bagarstuga, och har en bevarad utvändig trappa med öppen svalgång, Skövdes enda återstående hus av denna typ. Den större byggnaden har många byggnadsdetaljer bevarade invändigt, såsom socklar och dörrfoder, spegeldörrar, bröstningspaneler, kakelugnar och äldre spisar i kök. Dessutom är rumsindelningen i stort sett intakt sedan byggnadstiden.

Byggnaderna finns beskrivna i Skövde kommuns kulturmiljöprogram. I gällande detaljplan har Rosa huset exteriört skydd. Skövde kommun köpte fastigheten 1973, och ända sedan 1980-talet finns här flera aktörer som arbetar med olika typer av kulturverksamhet. Här samsas de ideella föreningarna Skaraborgs konstgrafiska verkstad och Kulturarbetarcentrum med Skövde konstskola och Galleri Lucifer. Verksamheterna syftar till att ge sina medlemmar möjlighet att utöva sin konst, men man har också utställningar och evenemang som är öppna för allmänheten.

Skövde kommun planerar nu att säga upp hyresgästerna och sälja Rosa huset till en hotellkedja. Detta skulle innebära stora ingrepp interiört i byggnaderna för att uppfylla dagens krav. En stor folklig opinion finns i Skövde mot planerna. Från hyresgästernas sida trycker man på den långa kontinuiteteten, där platsen och husen är viktiga delar i väl fungerande och i varandra integrerade verksamheter. En flytt skulle splittra den som under så lång tid har varit ett nav i Skövdes kulturliv.

  

Byggnaden är skyddad i detaljplan. Beskriven i bevarandeprogram.

Länkar till kommunala/Regionala handlingar
https://skovde.se/globalassets/byggabo/bilderpblk/kulturmiljo/skovde-kmp-staden-innerstaden.pdf

Länkar till artiklar eller opinionsgrupper på internet
https://www.skrivunder.com/radda_rosa_huset,
https://www.kulturarbetscentrum-rosahuset.se

 

 

 

keyboard_arrow_up