”Rödingarna” i Solna

Län: Stockholm
Ort: Solna
Datum: 26-03-2013

Uppdatering 2021-01-04
Rödingarna har nu flyttats till en plats närmare Överjärva gård. De är tänkta att använda som föreningslokaler, men vatten och avlopp saknas i byggnaderna vilket gör dem svåra att nyttja.

Uppdatering mars 2016: De omdiskuterade arbetarbostäderna Rödingarna flyttas till Överjärva gård. För att ge plats åt de två husen från 1910 rivs ett stall från 1825. /PS
De så kallade ”Rödingarna” i Solna är rivningshotade. De fem byggnaderna uppfördes i början av 1900-talet som personalbostäder för Sj anställda vid Ulriksdals station. De är officiellt utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i Solna program över kulturhistoriska miljöer. Så här skriver kommunen om byggnaderna på sin hemsida: ”Rödingarna” vid Ulriksdals järnvägsstation är goda representanter för SJ:s träarkitektur och mindre personalbostäder från 1910-talet. De är omsorgsfullt gestaltade och välproportionerade och är dessutom mycket ursprungliga och välbevarade. Tillsammans bildar de en samlad miljö, som utgör en viktig och åskådlig del av områdets järnvägsanknutna historia. Personalbostäderna och miljön har mycket högt kulturhistoriskt värde.” Detta till trots planerar man nu att riva två av byggnaderna för att bygga en vägramp. Ansökan om rivning är inlämnad och stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut den 17:e april.

Uppdateringar
30-05-2013
Efter starka protester så har Solna stad beslutat att flytta två att de sk rödingarna vid Ulriksdals station. Samtidigt har Länsstyrelsen tillsatt en utredning om att byggminnesförklara Rödingarna.
21-05-2014
Flytten av husen Rödingarna i Solna har börjat efter att Solna stad under tisdagen beviljade ett tillfälligt bygglov. Flytten av Rödingarna har kritiserats hårt av bland annat boende i området.

Externa länkar
Rödingarna flyttas till Överjärva gård | Vi i Solna 9 mar 2016
Stadens hemsida
Facebooksidan Rädda Rödingarna