fbpx

Riset 11/Gaveliusgatan 7

Län: Stockholm
Ort: Stockholm, Södermalm

Om- och tillbyggnad i en känslig, kulturhistoriskt viktig miljö vid foten av Vita Bergen. Fastighetsägaren vill invid två av Stadsmuseet grönklassade byggnader uppföra ett modernt hus med glasfasader. Man vill också riva en 1800-talsportal för att istället genom en ny byggnad länka samman Riset 11:s två byggnader, som alltid har varit fristående från varandra. Därmed låser man också en passage som människor använt i hundratals år. Frågan avgörs troligen i Stadsbyggnadsnämnden 15 april. Stadsmuseet, Samfundet S:t Erik och Skönhetsrådet motsätter sig planerna.

Den rivningshotade portalen är placerad mellan de två gula byggnaderna på bilden nedan. Portalen vill man ersätta med en modern byggnad.

Namninsamling

Samfundet S:t Erik överklagar

Facebookgruppen ”Rädda Faggen på Södermalm”

UPPDATERING namninsamlingen juni 2022:

I slutet av förra året beslöt Länsstyrelsen att inte godkänna fastighetsägaren LaTERRE Stackelberg ABs erhållna bygglov i området vid Faggens krog. Länsstyrelsen gick därmed emot Stadsbyggnadsnämnden, vilket gjorde att fastighetsägaren överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Deras dom föll igår, och lyder sammanfattad så här: 

”Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att nämnden inte har haft fog för sitt beslut att ge lov. Det var därför rätt av länsstyrelsen att upphäva nämndens beslut i dess helhet. Vad bolaget har anfört i överklagandet och vad som i övrigt har framkommit medför inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.”
Fastighetsägaren har rätt att överklaga denna nya dom till Mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor.

keyboard_arrow_up