Restimmerhus

Fråga:
Vad innebär en restimmerhus?

Vad gäller för skydd mot brandspridning mellan byggnader av restimmer konstruktion?

Svar:
Restimmerhus förekom från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet och uppfördes i en till 2 våningar. I motsats till liggtimmerhus kräver restimmerhus torrt timmer vid uppförandet eftersom de inte kan sätta sig och det annars blir torkningssprickor. De stående 6″ skrädda stockarna monterades med dymlingar i väggskivor på marken och resten på en syll med påspikad fjäder. Konstruktionen hölls ihop i ovankant av ett par ringvarv.
Restimmerhusen försågs ofta med puts och genom att de inte hade knutkedjor liknade de mer de exklusivare murverkshusen. Läs mer om konstruktionen i boken ”Så byggdes husen 1880-2000”.
Brandtekniskt är de att betrakta som andra massiva trähus som timmer, stolpverk och plankhus. Rådgör med kommunens byggnadsnämnd om särskilda föreskrifter.