fbpx

Rent hus! – En liten handledning i den nästan bortglömda konsten att städa

Använd inte starkare rengöringsmedel än nödvändigt. Vatten är faktiskt det kemiskt starkaste lösningsmedel som finns, skriver i denna artikel Pontus Tunander.

Äldre miljöer, här en salong på Krageholms slott i Skåne, innehåller många olika material och ytbeskaffenheter. Fotograf/Illustratör: Pontus Tunander

Skit, lättja och fattigdom har ofta hört till de främsta kulturbevararna. Smutslager har skyddat originalytor från bl.a. mekaniskt slitage. I gamla byggnader finns som regel äldre inredningar kvar mer eller mindre intakta under de modernare. Brist på medel tvingade folk att utnyttja gjorda investeringar så långt möjligt i såväl stort som smått. Detta har bevarat föremål, inredningar, byggnader och miljöer till vår tid.
Hur det än må vara med lätjans och fattigdomens betydelse för kulturminnesvården kan man av detta lära sig att gå varligt fram och tygla sin städiver, eller i varje fall att välja skonsamma metoder och medel för rengöring.

Traditionen bruten

När det gäller rengöring och underhåll på praktisk brukarnivå så ger historiska föremål och miljöer större problem än moderna, som ofta har välkända behandlingsmetoder.

»En qvinna sopar, en dammar«, målning av Pehr Hilleström omkring 1800. Privat ägo. Fotograf/Illustratör: Ulf Lindahl

Den första stötestenen utgörs av mångfalden material och ytbehandlingar och de krav man behöver kunna ställa i skiftande sammanhang.

Ett annat hinder är att traditionerna har brutits. Det är påfallande hur just de enklaste och självklaraste av vardagslivets tekniker och recept är sämst historiskt dokumenterade. Särskilt gäller detta traditionella kvinnosysslor där nödiga kunskaper förmedlades genom muntlig tradition och praktisk inlärning. Ett kulturarv har gått förlorat. Andra svårigheter ställs man inför när förr lättillgängliga basvaror som pottaska, enklaste tallsåpa och bonvax kan vara svåra att finna i detaljhandeln idag.

Allmänna råd

Kalksåpning av trägolv. Den intorkade kalkmjölken skuras in med såplösning ca 20 procent. Fotograf/Illustratör: Pontus Tunander

Eftersom ämnet är så sammansatt är det omöjligt att ge metoder och recept som gäller i alla sammanhang. Det är dock bättre att veta lite än ingenting alls, och även om man inte alltid gör rätt när man vet lite grann, så minskar i alla fall risken för att man gör fel.

Här är några generella regler som man alltid skall försöka följa:

1. Gör hellre för lite än för mycket.

2. Inhämta om möjligt råd från sakkunnigt håll, gärna från flera källor.

3. Använd så milda och beprövade metoder och material som möjligt.

4. Prova alltid en ny metod på en liten och undanskymd yta och vänta med att utvärdera resultatet.

5. Försök räkna ut i förväg vad som kommer att bli följden av en planerad åtgärd. Använd tillgänglig information, tidigare erfarenheter och främst det egna bondförnuftet.

Kemikalier

När det gäller att välja rengöringsmedel bland recept, kemikalier och olika fabrikat får man försöka skaffa sig en god överblick av vad som finns och prova sig fram. Man kan utgå ifrån några allmänna råd:

1. Undersök hur man gjort förut och vilka material som använts. Fråga sakkunniga, äldre yrkesverksamma, gå till gammal facklitteratur etc.

2. Prova alltid från svagare till starkare: Böja med ett medel eller en teknik som förmodligen är för ineffektiv och öka styrkan stegvis tills önskad effekt uppnås. Var inte för ivrig – var beredd att offra tid och arbete. När det gäller lösningsmedel är detta en viktig princip med hänsyn till hälso- och miljörisker. Börja med vatten (faktiskt det kemiskt starkaste lösningsmedel som finns), prova därefter med ammoniaklösning, alkohol, aceton och till sist vegetabilisk (balsam-)terpentin. Man kan även pröva med blandningar av nämnda lösningsmedel. Farligare produkter som thinner, bensin, kloretylener och olika petroleumprodukter bör betraktas som nödfallslösningar och vid större arbeten hanteras av fackkunnigt folk.

3. Prova först naturliga alternativ till lösningsmedel som traditionella syror, baser och blekmedel eller olika klassiska universalmedel och andra knep.

4. Undvik moderna produkter med okända långtidsverkningar.

5. Läs och försök förstå innehållsdeklarationer och produktbeskrivningar.

När nu detta är sagt skall jag ge några mera specifika råd för skötsel och under håll av tak, väggar och golv.

Tak

Här förekommer vanligen plastfärg, oljefärg, lack-, kalk- eller limfärg. De två sista är de på sikt hållbaraste materialen.

Plastfärg rengörs med trasa fuktad med svag diskmedelslösning och eftertorkas med trasa fuktad med rent vatten. Fläckar tas bort med mer koncentrerat rengöringsmedel eller mekaniskt (kniv, stålull etc).

Matt oljefärg rengörs med samma metoder som plastfärg. Blank oljefärg tvättas hellre med kallt vatten med lite T-sprit (1-10 procent), i nödfall förstärkt med mindre än en promille diskmedel. Gör för övrigt som ovan nämnts.

Lacker tvättas endast undantagsvis, och behandlas då som blanka oljefärger.

Kalkskikt kan skuras med en svag såplösning om de sitter på trä eller liknande, men bör om de sitter på puts endast dammsugas, dammas eller i nödfall borstas med styv borste. Fläckar tas bort med basiska lösningar (ammoniak, soda, natronlut, vichyvatten m. m.).

Limfärger bör rengöras torrt. Det kan ske genom dammning och dammsugning eller genom borstning. Man bör också pröva att använda ett mjukt, vitt syntetiskt plastsuddgummi som om man tog bort blyertsskrift över hela ytan.

Vårrengöring används endast i nödfall eftersom den försvagar färgens bindkraft. Den tillgår så att hela ytan fuktas jämnt och generöst med vatten eller annat lösningsmedel. Därefter täcks hela ytan med cellstoff eller liknande sugande material, som drar till sig lösningsmedlet med däri löst smuts.

En enfärgad limfärg kan även förnyas på två sätt. Antingen genom att »vändas«, Det går till så att hela ytan borstas hårt med het minimjölk, som till sist stryks jämnt. Eller genom att övermålas med en limfärg svagare än underlaget. Är man osäker på underlagets limstyrka är det säkrast att först stryka hela ytan generöst med stark såplösning. När denna torkat kan man lägga ett nytt limfärgsskikt som om ytan vore omålad.

När det gäller obehandlade eller pappspända tak är det alltid bäst att vid komplikationer skaffa fackkunnig rådgivning, liksom i fall med dekorerade ytor.

Väggar

För väggar täckta med tapeter, spänt tyg eller dekormålning bör man först försöka skaffa sakkunniga råd. Små, isolerade och störande fläckar kan man försöka mildra genom mekanisk skrapning, prova stålull och suddgummi (syntetiskt vitt, mjuk typ). Prova också att bleka med t. ex. vätesuperoxid (325 procent) med en bomullstops. I nödfall kan man även retuschera med täckande vattenfärg, gouachefärg. Vad man än gör är grundregeln att aldrig behandla minsta fläck av oskadd originalyta.

På material som behandlats ovan under rubriken »tak« kan man vanligtvis förfara på liknande sätt.

Paneler och snickerier
Här är det väl främst oljefärg, lack, alkydfärg och plastfärger som förekommer, i äldre folkliga sammanhang även oljefärgsimpregnerad limfärg (kridering). Man bör i första hand använda torr trasa eller prova att fukta trasan lätt med ljummet vatten. Vid behov av grövre rengöring kan man tillsätta vattnet några procent T-sprit och ev. någon promille syntetiskt koncentrerat diskmedel (typ Yes). Eftertorka med ren fuktad trasa då diskmedel använts.

Golv

Mångfalden av material, förutsättningar och användningskrav är betydande. Ytan kan utgöras av sten, tegel, något slags trä med eller utan bemålning, linoleum, plast, eller annat. Dessa ytor kan dessutom vara försedda med ytbehandlingar som lackning, oljning, vaxning, kalksåpning osv.

Grundregeln är förstås att ge ytan samma skötsel som förut. Hör med erfarna äldre människor i närheten, helst föredetta ägare eller pensionerad personal.

Renhållning och städning utförs i första hand med torra metoder som dammsugning. I andra hand med lätt fuktade redskap som svabbning eller torkning med fuktad trasa. Vid grundligare städning bör såplösningar (ev. med tillsats av T-sprit) användas, vilka hålls så svaga som möjligt. På oljefärgsmålade golv bör ev. såpa ersättas med syntetiskt diskmedel. Här är det särskilt viktigt med eftertorkning med rent vatten.

Skötsel av golv

Vid det regelbundna underhållet får man tillgripa olika tekniker för olika underlag. Kalksten är ofta obehandlad, men kan även vara såpad och bör då ibland mättas med såpa. Är kalkstenen i stället bonad bör den någon gång bonas med traditionellt bonvax (se recept nedan).

Skiffergolv är i sällsynta fall såpade, men är vanligen liksom golv i andra stenarter obehandlade. Ibland förekommer det att stengolv oljats eller lackats, vilket dock knappast är lämpligt.

Tegelgolv är också vanligen obehandlade men kan vara såväl såpade som oljade. I det förra fallet behandlas de med starkare eller svagare såplösningar, i det senare med linolja eller i starkt sugande fall med paraffinolja.

Trägolv är vanligen antingen brädgolv av barrträ eller parkettgolv av lövträ. Allmän renhållning görs på samma vis som ovan nämnts, men när det gäller underhållet krävs preciseringar. Till att böja med måste man hålla i minnet att ek är lite speciellt. Det svärtas av alla baser (pH över 8) och bleks av alla syror (pH under 5), vilket man bör tänka på vid fläckborttagning. Alla golv bör behandlas med utgångspunkt i den ytbehandlingsmetod som använts förut. Byte av metod kräver vad gäller trägolv oftast att man först slipar ner det.

Bonvax

Många trä- och linoleumgolv är bonade. Här gäller det bara att någon gång om året förnya boningen. Detta hade varit lätt om bara traditionellt bonvax funnes att tillgå i handeln. När nu så inte är fallet hänvisas man att koka det själv.

Ett exempel på recept för enklaste bonvax: 200 g bivax kokas 10-20 minuter med 40 g pottaska i en liter vatten tills en lösning erhålles som är av filmjölkskonsistens när den kallnat. När bonvaxet används fördelas det tunt över ytan med pensel, trasa eller kvast. Det lämnas att torka fullständigt, varefter det bonas hårt.

Förr rengjordes ofta hårda eller bonade golv genom att grovt sågspån som fuktats med kristallolja (=lacknaftafotogen) svabbades över ytan. Man kan mildra farligheten idag genom att ersätta kristalloljan med essence de petrole (=white spirit eller luktfri petroleumlkerosene) eller med ett alifatiskt lösningsmedel för oljefärger, men hälso- och miljöaspekterna förblir tvivelaktiga.

Kalksåpning av trägolv

Brädgolv har traditionellt ofta kalksåpats (idag ersatt av kostsamma handelsprodukter). Proceduren är billig och enkel:

Borsta först ut en kalkvälling över golvet. Den bereds av 10-25 Procent vattenslagen kalk (=kalkpasta, ej kalk i pulverform) i vatten till konsistensen av tunn grädde. När detta skikt torkat (efter ca ett dygn) skuras det hårt och grundligt en eller flera gånger med stark såplösning (20-30 procent)

Vänta med att bedöma resultatet tills träet torkat fullständigt.

Till sist

Kanske kan man leva med fläcken? Man skall komma ihåg att många hembygdsgårdar och museala allmogemiljöer bevarat limfärgsmålade väggar och tak som är mer än 150 år gamla. Limfärg är extremt smutsabsorberande men uppvisar ofta ändå bara tecken på milt slitage – rent av en vacker patina – till och med i utsatta rum som hallar och kök. så är vi tillbaka där vi började: Städa med måtta.

Här slutar mina råd. Bara en personlig reflektion: Det är väl så att man aldrig behöver vara rädd för att skjuta på städningen – den är det ändå aldrig någon som tar ifrån en. För dem som finner detta svårt att genomföra socialt vill jag bjuda på ännu ett litet städtips: När skräpet står i knähöjd och man ändå inte kan uppbringa städlusten är det bara att ställa dammsugaren i hallen med stickproppen i väggen. När sedan oväntat besök ringer på, öppnar man bara och säger (något förvirrat) »jag höll just på att städa, men föralldel, kom in i röran.«

Pontus Tunander

Målerikonservator NKF

3/1998

keyboard_arrow_up