Renovering av torpargrund med skumglas

Hej!
Hittade intressanta frågor på er hemsida angående användning av skumglas (Hasopor) som utfyllnad i gamla torpargrunder/mullbänkar. Håller på att renovera ett hus (äldre än 30-tal) med timmerstomme och kalkstensgrund och i samband med detta har jag nu rivit ur bjälklaget och öppnat upp krypgrunden som är uppbyggd enligt bifogad skiss och bild.

Min tanke gällande vidare renovering av grunden är i grova drag som följer: ta bort träbjälklaget helt och skära av översta stenblocken, som stommen står på, i liv med stommen för att minska köldbryggor (och dessutom få ytterligare ca 70 mm takhöjd om bjälklaget läggs i nivå med överkant av grunden). Därefter fylls hela grunden med skumglas och sedan lägga golvvärme och ev kalkstensgolv som ytskikt. Se bifogad skiss för förslag. Mina funderingar kring denna lösning gäller detaljerna.

1. I tidigare frågor på hemsidan beskrivs lerklining som en lämplig lösning för tätning mellan trästomme och stengrund. Hur tjockt bör ett isolerande lerlager som ska täta mellan stomme och grund vara?

2. hur gör man med insidan av grunden? ska den tätas mot drag men vara diffusionsöppen när man ska använda skumglas? eller ska grundmuren vara helt diffusionstät (som för en varmgrund)? hur utförs detaljen mellan grundmuren och hasopor-lagret är min fråga helt enkelt.

3. Om lera används på insidan av grundmuren hur tjocka lager kan läggas på med avseende på uttorkning och uppsprickning? Och hur noga behöver insidan av grunden göras rent från kalkbruket som använts tidigare för murning av grunden, räcker det att sopa rent den?

4. Om man skulle använda lera att lägga golvvärmen i, stället för att flytspackla/gjuta en betongkaka ovanpå skumglas-lagret; kan man lägga ett stengolv på lera? hur tjockt lerlager behövs iså fall?

5. Ur ett ekonomiskt perspektiv: Om lera köps in från butik för ovan nämnda ändamål hur ligger det rent prismässigt jämfört med betong är er erfarenhet? Var köper man iså fall så stora kvantiteter? finns det att beställa färdigblandat som från betongbil eller får man blanda själv?

 

Svar:

Töm grunden och rengör även stenfundamentet inifrån. Gärna med dammsugare. Därefter fylls fogarna med ett fett lerbruk som vindtätning. Hela grunden skall inte lerklinas. Det ska inte spärras av med plast eller gjutningar. Vindtätt däremot är viktig och det gör lerbruket.
Fyll på med Hasopor eller liknande material helst minst 30 cm. Alla rör och ledningar ska vara på plats innan dess. Vill man sänka golven och börja skära i grundmuren kan det gå, men det blir ändå en köldbrygga, det kommer man inte ifrån. Hasopor behövs inte packas med en padda, så som tillverkaren rekommenderar och markduk behövs inte heller. Då och då har har det blivit problem med Hasopor, som levererades blött. Den ska torkas ordentligt innan man fortsätter med arbetet.
Vill man lägga ett stengolv rekommenderar jag värmeslingor inpackat i ett ca 3-5 cm lerlager. Slingorna ligger direkt på Hasopor. På det kan man lägga sten, kakel eller terrakotta i bruk, så som man önska. Hela golvpaketet ska inte vara tjockare än 7 cm. Värmeslingor läggs efter tillverkarens anvisningar med tillägget att det ska läggas ett rör så nära ytterväggen som möjligt för att motverka kyla och eventuell kondensfukt. Det kommer bli en del värmeförluster, så om man kan hålla temperaturen låg är det en fördel. Förmodligen ska golvvärmen vara på året runt. Stänger man av den på sommaren finns det risk för fukt i grunden men det beror på fler detaljer, som inte kan bedömas på distans. Det finns fuktsensorer man kan gjuta in i konstruktionen som kan avläses via en app i en mobil. Kolla med KGC verktyg.
Generellt ska man vara försiktig med hur mycket fukt som byggs in i konstruktionen och man ska se till att det torkar ur så snabbt som möjligt, även på sommaren. Man kan hänga fläktar från taket som blåser ner direkt mot golven.
Det finns färdiga blandningar med lera från tex målarkalk men det blir dyrt. Bättre att gräva fram lokal lera och blanda på plats. Det behövs minst två, kanske tre olika blandningar. Kontakta ett länsombud som kan hjälpa dig att hitta en erfaren lerjordsbyggare i trakten.
Denna fråga är besvarad av Johannes Riesterer, Eld & Lera AB