Renovering av hus från mitten av 1700-talet

Vart vänder man sig bäst? Finns det någon skola där man utbildar byggnadsvårdare, som man kan vända sig till?

Svar:

Dina länsombud kan ge dig tips om byggnadsvårdare i ditt län. Det är också klokt att läsa på själv så att man blir en bra beställare.

Det finns olika utbildningar i landet, högskoleutbildningar för byggnadsantikvarier finns vid Göteborgs universitet och Uppsala univeristet, Campus Gotland. Sen finns kortare utbildningar och kurser på andra ställen men vem som helst kan kalla sig för byggnadsvårdare. Därför är det viktigt att ta referenser innan man anlitar någon.