Renovering av gammal stenlada

Jag ska renovera min gamla stenlada så att den går att använda som verkstad/ateljé. Ladan ligger på Södra Öland och är av kalksten, det finns rester av puts utvändigt. Den ena halvan verkar mycket äldre än den andra, den har tjockare stenväggar och taket är uppstagat med två pålar. Det står en halv stenmur i mitten som varit upplag för ett höloft. Bortsett från de praktiska och konstruktionstekniska aspekterna – ska man vara rädd om de här inslagen eller kan man riva muren och förstärka taket på annat sätt?

Svar:

Det är alltid intressant med bevarade byggnadsdelar, de kan öka värdet och bidra till husets historia och karaktär, ofta unika för just det huset. Och det går ju inte att få tillbaka om det en gång är bortrivet. Kanske går det att använda murresterna som fundament till arbetsbänk eller annat? Det är svårt att bedöma det kulturhistoriska värdet utan närmare undersökning men på Kalmar länsmuseum finns det duktiga antikvarier som säkert kan bidra med kunskap och de brukar också veta om det är skyddsvärt. Skicka dem några bilder och fastighetsbeteckningen så kan de säkert hjälpa dig vidare.