fbpx

Renovera hus från 1890 som är tilläggsisolerat på 70-talet

Hej!
Jag ska köpa ett mindre hus byggt 1890, stommen ska vara timmer och det är en torpargrund. En omfattande renovering gjordes 1970 då man tilläggsisolerade huset utvändigt och satte panel utanpå, oklart vilket isoleringsmaterial som har använts. Panelen går också hela vägen ner till marknivå, så man inte alls se grunden utifrån. Det är på gränsen till för fuktigt i grunden enl. besiktningsprotokollet. Samtliga golv är täckta med plastmatta, det verkar ligga äldre brädgolv under. Det finns vittringsskador på skorstenen på taket, resten av murstocken är helt inbyggd i nuläget så den har vi inte kunnat inspektera. Det finns ingen kamin/vedspis/kakelugn kopplad till skorstenen, så vi antar att den inte alls använts sedan 70-talet. Min tanke är att återställa den ursprungliga timmerfasaden, alltså riva bort den utvändiga tilläggsisoleringen, ta fram de gamla trägolven och om möjligt sätta in en vedspis i köket igen. Tanken är att uppvärmningen på sikt ska bestå av luftvärmepump + vedeldning i spis. Jag är helt novis på renovering och min generellt byggkunniga släkting som ska hjälpa till är inte insatt i äldre byggmetoder.
– Vilka ”lager” ska det vara i väggen för att det ska bli så energieffektivt som möjligt men samtidigt inte stoppa självdrag och minska risk för fukt? Alltså från timmer ytterst till tapeten innerst.
– Bör det vara glest mellan stenarna i grunden för ventilationens skull, eller är det bättre att täta mellanrummet och sätta in ventiler? Vilka andra åtgärder är rimliga för att hålla grunden torr?
– Påverkar en luftvärmepump husets självdrag?
– Om det finns vittringsskador utvändigt på skorstenen, är det då stor risk att det även finns skador på den del som finns inomhus? Vi ska självklart ta dit en sotare för bedömning innan det blir aktuellt med någon eldning.

Svar:

Det låter som att ni har en del jobb framför er och ni kommer nog att upptäcka både det ena och det andra under arbetets gång. Men timmerhus är ofta robusta och tåliga och det är möjligt att laga det som har blivit fel.

En klassisk timmerstomme får betydligt bättre energieffektivitet och komfort om det har en utvändig panel med vindpapp eller vindduk under. Annars kyls stommen av när det blåser vilket är en av de större energiförlusterna. En väl timrad stomme i gott skick utan glipor är i sig värmetrög och har bevisligen en lång hållbarhet även utan panel. En panel kan man också vänta med tills man ser om uppvärmningskostnaden blir hög. På insidan kan det vara lerklining på timmerväggarna som kan målas eller tapetseras med papperstapeter. Ett alternativ är spännpapp istället för lerklining. Ett tips är att köpa Energiboken som ger bra energispartips, råd om isoleringsmaterial och mycket mer.

Alla hus har sina egna förutsättningar beroende på topografi, väderläge, takavvattning, växtlighet runt huset och annat. Den första åtgärden för er bör vara att mäta luftfuktigheten i grunden kontinuerligt med en hygrometer och ta bort de invändiga plastmattorna och andra täta skikt. När den ursprungliga konstruktionen är återställd kan man mäta om luftfuktigheten normaliseras innan man gör  andra åtgärder. I såna fall finns det ingen anledning att ändra på ett i övrigt fungerande koncept. För ytterligare åtgärder kan ni läsa mer i artikeln På säker grund.

Luftvärmepumpen cirkulerar och värmer upp inomhusluften. Värmetillskottet från värmepumpen kommer att ge lite luftomsättning i självdraget genom termiska stigkrafter i skorstenen men en eldning då och då sätter ordentlig fart på självdraget. Tänk på att skorstensventiler i rummen skall vara öppna och kanalerna i gott skick.

En av de vanligaste åtgärderna på skorstenen som har vittrat är ommurning ovan tak. Om det är mindre skador kan det räcka med omfogning, Läs mer i artiklarna En frisk skorsten i ett friskt hus och Foga om skorstenen.

 

keyboard_arrow_up