Renovera grund i hus med krypgrund, platta på mark och mullbänk i olika husdelar

Huset är färdigställt 1858 och är ett korsvirkeshus med lertegel. Vår grund har troligen varit en mullbänksgrund från början. Idag är grunden/golvet omgjord till 3 olika utförande enligt förra ägaren. I stengrunden har man borrat ventilhål runt hela huset.
Vi har endast kunna kontrollera 1 av typerna.
Typ 1; Där har man lagt plast på jorden under golvet och sedan gjort en uteventilerad grund/golv på ca 15-20 cm. Detta golv har vi gjort ett inspektionshål i och har mätt temperatur och luftfuktighet nu under oktober. Det är mellan 13-15 grader och 70-80 % RF i detta golv under den period vi mätt. I dessa rum luktar det. Det luktar ”stuga” om våra kläder (ytterkläder förvaras här) och det är även en lite kemisk lukt som vi tror kommer från något konstig smet/bruk som dom har kleggat ut över ett trägolv och sedan lagt laminat ovan på.
Typ 2; I en annan del av huset vet vi att det gjutits betong och sedan isolerats ovanpå betongen.Hur det ser ut under betongen har vi ingen aning om.
Typ 3; En tredje del har mullbänken behållits med golv och allt sedan har man byggt ett ventilerat golv ovan på det urspungliga golvet, detta har vi heller inte kontrollerat än.
Utanför huset har man höjt marken medvetet. Grunden vid ena gaveln (i garaget som är påbyggt huset) 50 cm och runt övriga huset mellan 30-20 cm över mark. Närmst huset finns grov makadam och grus på vissa ställe och sedan är det lite olika beläggning utanför, gräs, grus och plattor. Alla stuprännor är anslutna till ett dagvattensystem och det finns en brunn som går att kontrollera. Här står vatten 35 cm under marknivå. Jag vet inte om det är grundvattennivån eller om det bara är stopp i rören. Tomten sluttar vid vissa ställe mot huset. (troligvis pga att vägen utanför tomten höjts med tiden, grusväg). Om man tittar på omgivningen i stort ligger huset på en liten höjd men inte högst upp på höjden. I brunnen har grundvattnet varit som högst ca 1,25 m ner.
Frågan är om makadamet/gruset och avledningen av takvattnet är en tillräcklig ”dränering” närmst grunden eller borde vi ta bort detta, frigöra grunden och försöka få en lutning från huset? Inomhus vill vi sänka ner golvet igen till ursprunglig nivå, då vi misstänker att golvnivån är höjd. Vi funderar på om man bör börja ute och sänka marken runt huset eller om man ska börja inne och se hur fuktigt det är?
Frågan är också om detta går att göra i etapper? Vi tänker oss att täta grunden och fylla grunden med skumglas och sedan ha trädgolv eller lergolv. Jag undrar också om det nu finns lite erfarenheter av detta där man haft denna lösning i några år? Om man gör denna åtgärd i en del av huset och fortfarande har kvar de andra grunderna i andra delar finns det risk för att lukt och fukt sprider sig till den nyrenoverade grunden? Det är ett bra undertryck i huset vilket gör att det drar upp luft från grunden i dag (märks särskilt när vi öppnar vårt inspektionshål). Skulle man kunna täta alla uteluftsventiler och renoverar delar av huset för att inte få in en massa ny luft i den renoverade grunden eller skapar det bara mer problem med de andra grundtyperna? Eller är det bara att göra hela grunden på en gång?
Det är svårt att beskriva, men vi behöver få någon ordning/prioritering för att våga starta och inte börja i fel ände och någon slags helhetsbild. Vi har frågat några byggkunniga men det är svårt för någon att få tid och komma hit och titta. Vi vill heller inte vända oss till vem som helst utan någon som kan vår gamla grund och vi är inte intresserade av att gjuta platta eller skaffa avfuktare. Det är inte så mycket kvar att byggnadsvårda i vårt hus då det mesta är borttaget och omgjort men vi vill skapa ett hus som är sunt och har möjlighet att finnas i 150 år till.

Med vänliga hälsningar
Stella

Svar:

Oj, det var en omfattande fråga 🙂 Enligt beskrivningen är det många faktorer som kan påverka men jag skall försöka mig på en tågordning som bygger på att åtgärda orsakerna framför symptomen:

Det är grundläggande att dagvattensystemet fungerar bra, spola rent avloppen och om det därefter inte sjunker snabbt bör man kolla brunnens avlopp och dränering. Kanske måste stenkistan förnyas? I vissa fall kan man installera en sänkpump som pumpar bort vattnet. Läs även svaret i frågan Isolering av husgrund i lutning som tar upp hur man generellt skall resonera kring frånlut och marken runt huset. Därefter, om inte markfukten runt huset minskar, kan man komplettera med dräneringsarbeten, singel, grus och markavlopp.

Det finns många sorters mögel och svamp och vissa kan lukta ganska kemiskt. Och den typen av lukt kan sitta kvar länge. Därför bör ni efter exteriöra arbeten börja med typ 1 där den höga luftfuktigheten indikerar fuktproblem. En modern byggare skulle genast föreslå en avfuktare eller kanske en fläkt som suger ut luften ur grunden till utsidan och skapar undertryck. Det vore dock bara att åtgärda symptomen och är dessutom teknikkänsligt i ett hus som skall stå i 150 år till. Den typen av krypgrund som ni beskriver är tyvärr en riskkonstruktion. Läs artikeln På säker grund som tar upp vanlig krypgrundsproblematik och hur det kan åtgärdas. Efter åtgärd är det klokt att inte ha täta ytskikt på golvet som plastfärg, plastmatto, plastgolv eller liknande för att minska risken för anrikning av fukt under. Tänk på att ventilerna i grunden bör stängas till under varma sommarmånader så att det inte bildas onödig kondens i grunden.

I och med att ni ändå vill sänka golven blir det ett naturligt nästa steg. Då kommer ni också att upptäcka om det finns fler fuktproblem och får beta av dem efterhand.

Eftersom det är så många grundtyper tror jag i övrigt också att det vore bra med ett plastbesök. Framför allt vad gäller val av ny isolering och utförande i grunden. Som medlemmar kan ni få hjälp av era länsombud som har bra nätverk med byggnadsvårdskunniga.