fbpx

Renovera eternittak?

Vi har köpt ett 30 tals hus med fint brunrött eternittak, se bild. Plattorna ligger direkt på gammal takpapp och vi har misstanke om läckage och vill därför byta pappen. Vi måste ju därför nu ta ner eternittaket, rengöra plattorna, behandla med keramikfärg samt sätta upp plattorna igen. Vi tycker att eterniten har ett stort byggnadshistoriska värde och vi vill återställa huset till ursprungsskick. Vi förstår att när man sätter upp eterniten ska de sättas på läkt, vilket vi planerar göra. Vi byter förstås all plåt dessutom.

Våra frågor:

1) är vi helt galna som vill göra detta? Våra byggare som renoverar bara skakar på huvudet. De vill inte befatta sig med eternit.
2) finns moderna fibercementplattor i samma mått och som ser ut som eternit? Min byggare påstår detta, men jag har inte hittat på internet och har inte kunnat få fram detta genom att fråga i bygghandeln.
3) Vi vet att det krävs intyg om man är företagare för hantering av eternit, men inte som privat person.
4) jag kommer vara med vid bägge momenten (ta ner och sätta upp) och göra så mycket jag kan.
5) takpapp och plåt kommer mina ”vanliga byggare” byta och sätta upp.
5) jag har en kompis som har en begagnad byggmaterialhandel. Han är beredd att hjälpa mig, utan ersättning. Jag antar han har inget intyg för eternithantering (har ej frågat). Det är han som ska behandla plattorna med keramikfärgen. Han är gammal plåtslagare och takläggare.
6) jag har frågat vanliga takläggarfirmor ifall de skulle kunna tänka sig göra allt detta. Man vill inte göra det.

Jag skulle först vilja fråga om ni känner till någon takläggningsfirma i Skåne (huset ligger på Bjärehalvön) som skulle kunna åta sig ett sådant arbete? Det vore förstås det bästa. I annat fall, anser ni att min planering är adekvat och att jag uppfyller de regler som finns?

Svar:

Om takplattorna är i bra skick så är det inte bara bra från reurssynpunkt att spara taket utan även kulturhistoriskt – det kommer sannolikt aldrig att göras nya eternittak. I artikeln Den femte fasaden finns ett avsnitt om Eternittakens historia och underhåll. Det kan vara svårt att hitta takläggare eller hantverkare som befattar sig med eternittak, de vill nog inte utsätta sig för arbetsmiljömässigt farliga material under sina långa yrkesliv. Lite annorlunda är det för privatpersoner som kanske bara gör det en gång i livet. Kontakta era länsombud så kanske de vet någon som kan hjälpa er vidare.

keyboard_arrow_up