fbpx

Remissyttrande över utredningen Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

SBF avstyrker utredningens förslag att ge möjlighet till planavvikelse för seriebyggda hus av
följande skäl:

  • Att utesluta den nödvändiga avvägningen mellan olika intressen som sker i en planprövning innebär stor risk för att kultur- och naturvärden inte tas tillvara samt för att väsentliga kvalitetskrav i stadsbyggnaden inte tillgodoses
  • Förslaget skulle medföra en kraftig inskränkning både i kommunernas myndighetsutövning och i de demokratiska processerna. Eftersom EU-rätten och Århuskonventionen är överordnade svensk lag ifrågasätt lagligheten av att ta bort allmänhetens rättighet att påverka och få rättslig prövning av projekt som påverkar miljön.
  • Den snabba takten i tillväxtorterna innebär idag stora hot mot kultur- och naturvärden, att hot som skulle förstärkas ytterligare om utredningens förslag genomförs

Läs hela utredningen här

keyboard_arrow_up