Regnar in under inåtgående ytterdörrar

Att det regnar in under inåtgående ytterdörrar är inte helt ovanligt har jag förstått. Frågan är hur jag bäst löser problemet? Dörrarna är ett par spegeldörrar. På bilden är de påbyggda med lite annat men det ska bort. Brädgolvet precis innanför dörrarna har ruttnat liksom tröskeln. Dörrarna har också tagit stryk nedtill av vätan. Det finns inget verandatak som skyddar så de är ganska utsatta av regnvatten. Trappan utanför är av betong.

Nu restaurerar jag dörrarna och ska byta ut trappan till en av brädor målad med tjärfärg. Ruttna tröskeln och golvet innanför ska bytas ut. Frågan är hur jag åtgärdar problemet med att vatten rinner in?

De lösningar jag själv funderat ut är att bygga ett litet tak över dörren och trappan men det förändrar ju husets uttryck ganska mycket. Jag kan komplettera med nya utåtgående dörrar men då gömmer jag originaldörrarna. Originaldörrarna kan hängas om så att de blir utåtgående. Vilka fler alternativ finns? Hur ska jag resonera ur byggnadsvårdssynpunkt?

Jag tänker att det kanske stänker upp mindre vatten om trappan är i trä istället för betong. Sen tänkte jag göra tröskeln svagt lutande utåt men det regnvatten som rinner längs dörren kommer ju ändå komma in. Det finns väl knappast någon gummilist som kan hindra det?

Svar:

Innåtgående dörrar är faktiskt en dålig konstruktion, framförallt på våra breddgrader med fukt och frost och i utsatta väderlägen. Och det är ju en av anledningarna att så många äldre hus har försetts med skärmtak och verandor sen 1800-talet. Här får man väga kulturhistoriska värden mot funktion. Det gäller ju även sten- och betongtrappor som också är tidstypiska.

Dörrarna ser ut att vara lagade sen tidigare och det verkar saknas en droppnäsa längst ned. Kanske har det inte varit ytterdörrar?Det kan ha bidragit till skadorna och bör återställas om dörrarna skall sitta kvar som nu. Dessutom är det lite konstigt med en pardörr som sekundärentré men det kan ha sin förklaring i att det är ett missionshus. Kolla om det finns gamla ritningar eller foton för att se eventuella tidigare utföranden. Det är inte helt otroligt att det har suttit ett yttre, utåtgående dörrpar där tidigare. Det är också en bättre lösning för entrén. Annars är det nog läge att bygga ett skärmtak eller veranda i anpassad stil.